Nucené doručení zpráv ve frontě

23. května 2024

ID 90598

Nucené doručování zpráv z karantény modulu Anti-Spam může snížit úroveň zjišťování spamu.

Časté pokusy o odeslání nedoručených zpráv mimo frontu mohou způsobit pomalejší doručování zbývajících zpráv.

Postup násilného odeslání zpráv z fronty:

  1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Fronta zpráv.
  2. Zaškrtněte políčka u zpráv, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny zprávy.
  3. Na panelu nástrojů v horní části pracovní oblasti klikněte na tlačítko Vyprázdnit.

    Pokud jste vybrali všechny zprávy a nadefinovali kritéria filtrování, tato operace se použije pouze na zprávy splňující stanovená kritéria. Jestliže potřebujete odeslat všechny zprávy ve frontě, musíte resetovat filtr.

  4. V okně pro potvrzení proveďte jednu z těchto akcí:
    • Pokud je počet zpráv nižší než 5000, kliknutím na tlačítko OK potvrďte nucené odeslání všech zpráv (vybraných zpráv nebo zpráv splňujících zadaná kritéria filtrování).
    • Je-li počet zpráv vyšší než 5000, vyberte, zda se mají odeslat pouze zobrazené, nebo všechny zprávy (všechny zprávy ve frontě nebo zprávy splňující zadaná kritéria filtrování).

Zprávy se odešlou.

Viz také

Fronta zpráv

Zobrazení tabulky zpráv ve frontě

Povolení a zakázání přenosu a příjímání zpráv

Zobrazení celkových statistik

Zobrazení statistik podle uzlu

Řazení zpráv ve frontě

Filtrování a hledání zpráv ve frontě

Odstranění zpráv ve frontě

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.