Zobrazení protokolu událostí

23. května 2024

ID 207721

Postup zobrazení protokolu událostí aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway:

 1. V hlavním okně webového rozhraní aplikace otevřete strom konzoly pro správu a vyberte část Události.
 2. V závislosti na typu událostí, které chcete zobrazit, vyberte jednu z následujících karet:
  • E-mailový provoz.
  • Program.

  Informace o události se zobrazují jako tabulka.

  V tabulce událostí zpracování e-mailového provozu se zobrazují tyto informace:

  • Datum a čas je datum a čas výskytu události.
  • E-mail odesílatele je e-mailová adresa odesílatele zprávy. Adresa je převzata z relace SMTP.
  • IP odesílatele je IP adresa hostitele, který zprávu odeslal.
  • E-mail příjemce je e-mailová adresa příjemce zprávy. Adresa je převzata z relace SMTP.
  • Předmět je předmět zprávy.
  • Název pravidla je název pravidla, kvůli němuž byla zpráva zpracována.

   Podrobnosti o pravidle zobrazíte kliknutím na odkaz s názvem pravidla.

  • Akce je akce provedená na zprávě.
  • ID zprávy aplikace je jedinečné ID, které aplikace přiřadí zprávě.
  • SMTP message ID je ID přiřazené zprávě na poštovním serveru.
  • Uzel je IP adresa nebo port uzlu, kde byla zpráva zpracována.

  V tabulce událostí aplikace se zobrazují tyto informace:

  • Datum a čas je datum a čas výskytu události.
  • Uzel je IP adresa nebo port uzlu, kde byla událost zpracována.
  • Typ události je typ události.
  • Událost je název události.
  • Uživatel je jméno uživatele, pod kterým byla událost vytvořena.
  • Výsledek je výsledek zpracování události.
 3. Události můžete ve sloupcích různě řadit. To provedete kliknutím na záhlaví příslušného sloupce v tabulce:
  • Události ve sloupcích E-mail odesílatele, E-mail příjemce, Předmět, Název pravidla, Akce, Typ události, Uživatel, Výsledek, Událost se řadí abecedně: A–Z a Z–A.

   Záznamy událostí se standardně zobrazují v abecedním pořadí A–Z.

  • Události ve sloupci Datum a čas a Uzel se řadí vzestupně nebo sestupně.

   Záznamy událostí se standardně zobrazují vzestupně.

Tabulka událostí se zobrazuje podle kritérií řazení.

Standardně se v tabulce zobrazují všechny sloupce. Chcete-li upravit způsob zobrazení tabulky, kliknutím na tlačítko Nastavení. otevřete okno Přizpůsobit tabulku.

Viz také

Protokol událostí

Konfigurace zobrazení tabulky událostí

Filtrování událostí zpracování e-mailového provozu

Filtrování událostí aplikace

Zobrazení informací o událostech zpracování e-mailového provozu

Zobrazení informací o události aplikace

Typy událostí aplikace

Export protokolu událostí

Konfigurace protokolu událostí

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.