Konfigurace data a času

23. května 2024

ID 204546

Můžete nakonfigurovat čas serveru používaný v nastavení aplikace. Podle nastaveného času se budou provádět aktualizace databáze a používat pravidla zpracování zpráv s definovaným plánem.

Postup konfigurace času na serveru:

 1. Ve webovém rozhraní aplikace vyberte část NastaveníObecnéDatum a čas.
 2. Ve skupině nastavení Časové pásmo:
  1. V rozevíracím seznamu Země vyberte zemi požadovaného časového pásma.
  2. V rozevíracím seznamu Časové pásmo vyberte časové pásmo.
 3. Ve skupině nastavení Synchronizace času přepínačem Synchronizovat se serverem NTP povolte nebo zakažte synchronizaci se serverem NTP.

  Pokud je obraz ISO aplikace nasazen na virtuálním počítači VMware a povolíte synchronizaci se serverem NTP, synchronizace času s hypervisorem je automaticky zakázána. Používáte-li hypervizor Hyper-V, můžete povolit nebo zakázat synchronizaci času v nastavení virtuálního počítače v části NastaveníIntegrační služba pomocí políčka Synchronizace času.

 4. Jestliže jste povolili synchronizaci se serverem NTP, do pole Servery NTP zadejte plně kvalifikovaný název domény (FQDN) nebo IP adresu serveru NTP ve formátu IPv4 nebo IPv6 a stiskněte klávesu ENTER.

  Adresy můžete zadat po jedné nebo vložit celý seznam serverů oddělených středníkem.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.
 6. Chcete-li použít konfiguraci, restartujte všechny uzly clusteru.

Datum a čas jsou nakonfigurovány. Zadané změny se uloží v řídicím uzlu a budou distribuovány do všech uzlů clusteru. Stav synchronizace čase se zobrazí v informacích o příslušném uzlu clusteru.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.