Export a import nastavení

23. května 2024

ID 225130

Tato funkce je dostupná pouze v případě, že má uživatel oprávnění Upravit nastavení.

Nastavení aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway lze exportovat nebo importovat pro následující účely:

  • Zálohování nastavení aplikace.

    Pokud byste někdy potřebovali nasadit aplikaci na nový server, můžete importovat dříve exportovaná nastavení pravidel a vlastní seznam povolených a zakázaných adres. Snížíte tak množství času stráveného konfigurací nového uzlu.

  • Migrace aplikace na novou verzi.

    Před upgradem aplikace můžete exportovat nastavení ze staré verze a importovat je do nové verze.

    Migrace z novější verze na starší verzi není podporována.

Při exportu nastavení se vytvoří soubor obsahující verzi aplikace a hodnoty nastavení. Vygenerovaný konfigurační soubor je uložen lokálně v uzlu s řídicí rolí.

Při importu konfiguračního souboru můžete vybrat, která nastavení musí být použita:

  • Pravidla pro zpracování zpráv (včetně předdefinovaných pravidel pro seznamy povolených a zakázaných položek).
  • Vlastní seznamy povolených a zakázaných adres.

Hodnoty ostatních nastavení se po dokončení importu nezmění.

V této části nápovědy

Export nastavení

Import nastavení

Migrace nastavení ze starší verze

Konfigurace úložiště exportovaných souborů

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.