Filtrování a hledání zpráv ve frontě

23. května 2024

ID 144350

Postup filtrování nebo vyhledání zpráv ve frontě:

 1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Fronta zpráv.
 2. Klikněte na tlačítko Filtry.

  Otevře se okno Filtry.

 3. Ve skupině nastavení Fronta zaškrtněte políčka vedle názvů front, pomocí nichž chcete filtrovat zprávy.

  Můžete vybrat jednu frontu nebo víc front:

  • Karanténa KATA.
  • Karanténa Anti-Spam.
  • Deferred.
  • Hold.
  • Active.
  • Inbound.

   Fronta příchozích zpráv obsahuje zprávy z front Příchozí a Mail Drop.

 4. Kliknutím na tlačítko Přidat filtr přidáte do vyhledávání zpráv kritérium filtrování.
 5. V polích, která se zobrazí, nakonfigurujte požadované kritérium filtrování. To provedete tak, že vyplníte pole filtru podle následující tabulky.

  a. Vyberte jedno z těchto kritérií:

  b. Vyberte jeden z těchto logických operátorů:

  c. Zadejte následující hodnotu:

  E-mail odesílatele

  • obsahuje

  Text pro vyhledávání e-mailových adres odesílatele. Adresy, které mají být prohledávány, jsou převzaty z relace SMTP.

  Můžete zadat e-mailovou adresu (například priklad-emailu@priklad.cz), název domény (například priklad.cz) nebo několik symbolů z e-mailové adresy (například: pri).

  E-mail příjemce

  • obsahuje

  Text pro vyhledávání e-mailových adres příjemce. Adresy, které mají být prohledávány, jsou převzaty z relace SMTP.

  Datum zprávy

  • od
  • před

  Časové období pro zpracování zpráv a jejich umístění v záloze.

  Velikost zprávy

  • menší nebo rovno.
  • větší nebo rovno.

  Limit velikosti pro vyhledávání zpráv v kilobajtech.

  ID zprávy

  • obsahuje

  Jedinečný identifikátor přiřazený zprávě aplikací.

  Uzel

  • se rovná
  • se nerovná

  Uzel clusteru, který zpracoval zprávu.

  Můžete zadat více kritérií filtrování. Chcete-li přidat další kritérium, klikněte na ikonu kwts_button_plus.

 6. Klikněte na tlačítko Použít.

Kopie zpráv vyhovujících kritériím hledání se zobrazují v seznamu zpráv v části Fronta zpráv.

V tabulce se zobrazují informace o přibližně posledních 5000 zpráv. Pokud kritériím filtrování vyhovuje více než 5000 zpráv, zvažte zpřesnění kritérií vyhledávání.

Viz také

Fronta zpráv

Zobrazení tabulky zpráv ve frontě

Povolení a zakázání přenosu a příjímání zpráv

Zobrazení celkových statistik

Zobrazení statistik podle uzlu

Řazení zpráv ve frontě

Nucené doručení zpráv ve frontě

Odstranění zpráv ve frontě

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.