Konfigurace nastavení připojení k proxy serveru

26. dubna 2024

ID 91224

Zadané nastavení proxy serveru se použije pro aktualizace databáze, aktivaci aplikace a pro provoz služeb KSN/KPSN a Moebius.

Postup konfigurace nastavení připojení k proxy serveru:

  1. Ve webovém rozhraní aplikace vyberte část NastaveníExterní službyPřipojení k proxy serveru.
  2. Používání proxy serveru povolte nebo zakažte přepínačem Použít proxy server.
  3. Pokud jste v předchozím kroku povolili používání proxy serveru, zadejte jeho adresu a portu do pole Adresa proxy serveru .

    Standardně se používá 8080.

  4. Pokud nechcete používat proxy server pro interní a privátní e-mailové adresy, zaškrtněte políčko Obcházet u místních a soukromých adres proxy server.
  5. Jestliže chcete pro připojení k proxy serveru používat ověřování, do polí Uživatelské jméno (volitelné) a Heslo (volitelné) zadejte uživatelské jméno a heslo.

    Uživatelské jméno a heslo jsou přenášeny na proxy server jako nešifrovaný prostý text, což znamená, že tyto informace mohou analýzou síťového provozu zachytit třetí strany. Útočník se může pokusit použít tyto přihlašovací údaje pro získání přístupu do jiných systémů, proto doporučujeme, tyto přihlašovací údaje nikdy opakovaně nepoužívat v jiných systémech, aby se zabránilo dalším škodám v důsledku zachycení uživatelského jména a hesla.

  6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Připojení k proxy serveru je nakonfigurováno.

Viz také

Kaspersky Secure Mail Gateway

Rozhraní aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway

Licence k aplikaci

Instalace a nastavení aplikace

Začínáme s aplikací

Integrace aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway do podnikové poštovní infrastruktury

Sledování provozu aplikace

Používání pravidel zpracování zpráv

Seznamy povolených a zakázaných položek

Správa clusteru

Správa rolí a uživatelských účtů

Záloha

Přehled zálohy

Protokol událostí

Fronta zpráv

Zprávy

Obecné nastavení ochrany

Konfigurace data a času

Aktualizace aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway

Aktualizace databáze u aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway

Export a import nastavení

Účast ve službě Kaspersky Security Network a její používání

Integrace s externí adresářovou službou

Ochrana KATA

Správa aplikace přes SNMP

E-mailová upozornění u aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway

Ověřování pomocí technologie SSO

Připojování k uzlům clusteru prostřednictvím protokolu SSH

Úpravy nastavení MTA

Podpis DKIM u odchozích zpráv

Používání protokolu TLS při provozu aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway

Domény a konfigurace pro směrování e-mailů

Publikování událostí aplikace do systému SIEM

Kontaktování technické podpory

Informace o kódu třetí strany

Oznámení o ochranných známkách

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.