Zobrazení informací o uzlu clusteru

23. května 2024

ID 201759

Postup zobrazení informací o uzlu clusteru:

 1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Uzly.
 2. Vyberte uzel, u něhož chcete zobrazit informace.

  Otevře se okno obsahující informace o uzlu.

Okno obsahuje v závislosti na typu serveru tyto informace:

 1. Skupina nastavení Informace o uzlu:
  • Digitální otisk certifikátu je digitální otisk certifikátu serveru.
  • Virtualizační technologie je název virtualizační platformy.

   Možné jsou tyto hodnoty:

   • ACRN
   • bhyve (hypervizor FreeBSD)
   • Bochs Emulator
   • Linux KVM
   • Microsoft Hyper-V
   • Nepoužívá se znamená, že je aplikace nainstalována na fyzickém serveru.
   • Oracle VM VirtualBox
   • Parallels Desktop nebo Server
   • QEMU
   • QNX
   • UML (uživatelské linuxové prostředí)
   • VMware Workstation nebo Server
   • Xen
   • z/VM

   Kaspersky Secure Mail Gateway podporuje hypervizory Microsoft Hyper-V a VMware ESXi. U aplikace není zaručeno, že bude fungovat s jinými hypervizory.

  • Komentář obsahuje další informace k uzlu. Volitelné nastavení.
  • Role aktuálního serveru je role aktuálního uzlu v clusteru.
  • Kontrolovat vlákna je počet proudů zpráv, které může aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway současně kontrolovat.
 2. Skupina nastavení Nastavení:
  • U řídicího uzlu:
   • Použito uvádí, kdy bylo naposledy úspěšně použito nastavení na moduly aplikace.
   • Čas je stav synchronizace času s hypervizorem a serverem NTP.
  • U sekundárního uzlu:
   • Synchronizováno uvádí, kdy bylo naposledy úspěšně přijato nastavení z řídicího uzlu. Pokud bylo nastavení přijato, můžete tomuto sekundárnímu uzlu přiřadit řídicí roli a nepřijít o zadané nastavení.
   • Použito uvádí, kdy bylo naposledy úspěšně použito nastavení na moduly aplikace.
 3. Skupina nastavení Informace o databázi:
  • Aktualizace databáze je stav databází aplikace a výsledek a čas jejich poslední úspěšné aktualizace.
  • Anti-Virus je stav databází modulu Anti-Virus.
  • Anti-Phishing je stav databází modulu Anti-Phishing.
  • Anti-Spam je stav databází modulu Anti-Spam.

  Možné jsou tyto hodnoty:

  • Databáze jsou aktuální.
  • Databáze nejsou aktuální.
  • Databáze jsou zastaralé.
  • Chyba databází.
 4. Skupina nastavení Externí služby:
  • Stav KSN/KPSN je stav připojení ke službám KSN/KPSN.
  • Stav KATA je stav připojení k serveru KATA (zobrazuje se, pouze pokud je nakonfigurována integrace KATA).
  • Stav souboru tabulky klíčů Kerberos je existence položek SPN o všech sekundárních uzlech v souboru keytab (zobrazuje se, pouze pokud je povoleno ověřování protokolem Kerberos).
  • Skupina nastavení Stav LDAP (zobrazuje se, pouze pokud je nakonfigurována integrace s doménou Active Directory):
   • Připojení je datum a čas posledního úspěšného připojení k řadiči domény Active Directory.
   • Údaje pro pravidla se shodují je datum a čas poslední úspěšné aktualizace údajů o uživatelském účtu používaném pro výběr pravidel zpracování přenosů.
   • Automatické vyplňování uživatelských účtů je datum a čas poslední úspěšné aktualizace údajů sloužících k automatickému vyplňování uživatelským jmen ve webovém rozhraní aplikace.

   Pokud některý z těchto kroků vede k chybě, v tabulce uzlů clusteru se zobrazí chybová zpráva.

   Pokud jsou po úspěšné synchronizaci s doménou služby Active Directory v účtech nalezena duplicitní data, zobrazí se v tabulce uzlů clusteru a ve skupině nastavení Stav LDAP varování. Následující údaje jsou kontrolovány na duplicity:

   • Jména všech uživatelů domény. U uživatelů s duplicitními jmény nefunguje ochrana před falšováním ze služby Active Directory ani vlastní seznamy povolených a zakázaných položek, zprávy se neumisťují do osobní zálohy a vlastní seznamy nejsou v aplikaci dostupné.
   • Skupiny, do níž uživatelé domény patří. U skupin s duplicitními názvy je ochrana proti falšování služby Active Directory zakázána.
   • Kontakty služby Active Directory. U kontaktů s duplicitními jmény je ochrana proti falšování služby Active Directory zakázána.
   • Uživatelské účty Kerberos. U uživatelů s duplicitními názvy Kerberos nefungují vlastní seznamy povolených a zakázaných položek, zprávy se neumisťují do osobní zálohy a vlastní seznamy nejsou v aplikaci dostupné.
   • Uživatelské účty NTLM. U uživatelů s duplicitními názvy NTLM nefungují vlastní seznamy povolených a zakázaných položek, zprávy se neumisťují do osobní zálohy a vlastní seznamy nejsou v aplikaci dostupné.
   • E-mailové adresy uživatelů domény. Zprávy určené pro duplicitní adresy se neumisťují do vlastní zálohy uživatelů a vlastní seznamy povolených a zakázaných adres odesílatelů se nepoužívají pro duplicitní adresy.

   Data duplicitních účtů můžete uložit do souboru. To provedete tak, že v oblasti s upozorněním kliknete na možnost Uložit duplicitní položky do CSV.

 5. Skupina nastavení Čas serveru (zobrazuje se pouze u sekundárních uzlů):
  • Čas je stav synchronizace času s následujícími:
   • Server hostující řídicí uzel
   • Hypervizor
   • Server NTP

  Pokud je stav Chyba, můžete kliknutím na tlačítko vpravo od stavu zkopírovat informace o chybě do schránky.

 6. Skupina nastavení Informace o licenci:
  • Datum konce platnosti licence.
  • Licence jsou informace o stavu licenčního klíče (u aktivního licenčního klíče se zobrazuje datum konce platnosti a počet dní do konce platnosti).
  • Program je název aplikace, pro který byl přidávaný licenční klíč vystaven.
  • Úroveň funkčnosti je provozní režim aplikace v závislosti na přidávaném licenčním klíči.
  • Typ licence je typ licence (zkušební, komerční nebo předplatné).
  • Sériové číslo je sériové číslo licenčního klíče.

Viz také

Správa clusteru

Vytvoření nového clusteru

Zobrazení tabulky uzlů clusteru

Konfigurace zobrazení tabulky uzlů clusteru

Přidání uzlu do clusteru

Úprava nastavení uzlu

Odebrání uzlu z clusteru

Změna role uzlu v clusteru

Odstranění clusteru

Restartování uzlu clusteru

Správa certifikátu SSL uzlu clusteru

Kontrola integrity dat

Úprava nastavení sítě uzlu clusteru

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.