Sledování provozu aplikace

23. května 2024

ID 216538

Aplikaci můžete sledovat pomocí widgetů a řídicích panelů. Data sledování můžete filtrovat podle období a podle uzlů clusteru.

Ve webovém rozhraní aplikace v části Řídicí panel se zobrazují tyto informace:

 1. Stav systému. Tabulka chyb nalezených clusterem. Kliknutím na položku Přejít na uzly můžete přejít do části Uzly a zobrazit podrobnosti o stavu jednotlivých uzlů clusteru.
 2. Zpracováno. Tento widget zobrazuje statistiky akcí, které aplikace použila u všech zpracovávaných e-mailových zpráv:
  • Odstraněné zprávy.
  • Odstraněno.
  • Dezinfikováno.
  • V karanténě.
  • Odmítnuto.
  • Přeskočeno.
 3. Kliknutím na položku Velikost nebo Počet můžete přepínat mezi celkovou velikostí a počtem všech zpracovaných zpráv.
 4. Zjištěné. V tomto widgetu se zobrazuje počet zjištěných objektů seskupených podle modulu ochrany:

  Pokud modul ochrany zjistí ve zprávě více objektů, u tohoto modulu se ve statistice počítá pouze jeden objekt. Je-li ve zprávě zjištěno více objektů různými moduly ochrany, ve statistice se počítá jeden objekt u každého modulu.

  Kliknutím na odkaz v pravém horním rohu informačního podokna můžete přejít do části Události a zobrazit události související s informacemi o zjištěných objektech pro vybrané období.

 5. Widget, v němž se zobrazuje počet zpráv zkontrolovaných daným modulem a seskupených podle výsledku kontroly:
  • Anti-Virus.
  • Anti-Spam.
  • Anti-Phishing.
  • Filtrování obsahu.
  • Kontrola odkazů.
  • Ověření odesílatele e-mailu.

  Ve výchozím nastavení se zobrazuje pouze widget Anti-Virus. Můžete vytvořit nové rozvržení widgetu nebo upravit aktuální rozvržení a přidat widgety, které potřebujete.

  U všech widgetů se statistikou týkající se modulu ochrany se zobrazují tyto stavy kontroly:

  • Zjištěné znamená, že bylo zjištěno, že zpráva obsahuje objekt, který splňuje kritéria pro použití pravidla.
  • Nezjištěné znamená, že zpráva byla zkontrolována a neobsahuje hrozby ani jiné objekty.
  • Dokument s makrem znamená, že zpráva má přílohu, která obsahuje dokument s makry.

   Toto platí pouze pro Anti-Virus.

  • V karanténě znamená, že zpráva byla přesunuta do karantény modulu Anti-Spam.

   Toto platí pouze pro Anti-Spam.

  • Nezpracované je skupina stavů přiřazených zprávě, pokud nebyla zkontrolována z jednoho z těchto důvodů:
   • Šifrované znamená, že objekt nelze zkontrolovat, protože je šifrovaný.

    Toto platí pouze pro Anti-Virus.

   • Chyba znamená, že při kontrole zprávy došlo k chybě.
   • Chyba databází znamená, že zprávu nelze zkontrolovat, protože nebyly načteny databáze aplikace.
   • Omezení licencí znamená, že zprávu nebylo možno zkontrolovat kvůli omezení licence k aplikaci (mohl například vypršet licenční klíč).
  • Zakázáno nastavením je skupina stavů přiřazených zprávě, pokud nebyla zkontrolována v souladu s jedním z následujících nastavení aplikace nakonfigurovaných správcem:
   • Seznam povolených položek znamená, že zpráva byla doručena bez kontroly, protože je adresa odesílatele na globálním seznamu povolených adres.
   • Seznam zakázaných položek znamená, že zpráva byla odmítnuta bez kontroly, protože je adresa odesílatele na globálním seznamu zakázaných adres.
   • Překročena úroveň vnoření znamená, že bylo dosaženo maximální úrovně vnoření nakonfigurované v obecném nastavení ochrany.

    Toto platí pouze pro Anti-Virus.

   • Vlastní seznam povolených položek znamená, že zpráva nebyla zkontrolována modulem Anti-Spam, protože je adresa odesílatele na vlastním seznamu povolených adres příjemce.

    Toto platí pouze pro Anti-Spam.

   • Vlastní seznam zakázaných položek znamená, že je adresa odesílatele na vlastním seznamu zakázaných adres příjemce. Na zprávu byla použita akce nakonfigurovaná v nastavení vlastního seznamu.

    Zprávy umístěné do zálohy na základě nastavení vlastního seznamu se nepočítají. Tyto zprávy se projeví ve statistice u jiných stavů dle výsledku kontroly.

   • Místní zásada znamená, že zpráva byla odeslána z IP přenosu.

    Toto platí pouze pro Ověření odesílatele e-mailu.

   • Zakázáno v nastavení ochrany znamená, že je tento modul vypnutý v obecném nastavení ochrany nebo v pravidle zpracování zpráv.
   • Již zpracováno jiným modulem znamená, že zpráva nebyla tímto modulem zkontrolována, protože již byla zkontrolována jiným modulem ochrany a byla na ni použita akce Odmítnout nebo Odstranit zprávu (a zpráva nebyla vložena do zálohy).
 6. Poslední hrozby. Tabulka s informacemi o nedávných zjištěných hrozbách:
  • Čas je čas zjištění hrozby.
  • Název hrozby je název hrozby zjištěné v objektu.
  • Výsledek je akce provedená u objektu.

  Zobrazují se všechny informace, které má aplikace aktuálně k dispozici. Nepoužívají se kritéria pro filtrování času.

 7. Zprávy. V tomto widgetu se zobrazuje příchozí a odchozí e-mailový provoz zpracovávaný aplikací.

  Při počítání odchozích zpráv se počítají upozornění zasílaná aplikací, ale nepočítají se zprávy se stavem kontroly Odstraněno, Odmítnuto a V karanténě.

  Kliknutím na položku Velikost nebo Počet můžete přepínat mezi celkovou velikostí a počtem příchozích a odchozích zpráv.

 8. Nejpoužívanější pravidla. Tabulka s informacemi o pravidlech, která byla při zpracovávání zpráv nejčastěji použita:
  • Název pravidla je název použitého pravidla nastaveného správcem.
  • Počet je počet aktivačních událostí u pravidla.

  Pokud bylo pravidlo odstraněno správcem, na tomto řídicím panelu se nezobrazuje.

Ne všechny řídicí panely se standardně zobrazují. Můžete vytvořit nové rozložení a přidat potřebná podokna a poté přepínat mezi dostupnými rozloženími.

V této části nápovědy

Vytvoření nového rozložení

Úprava rozložení

Odebrání rozložení

Výběr rozložení ze seznamu

Filtrování dat sledování

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.