Thông tin về bảo vệ giao dịch tài chính và mua sắm trực tuyến

3 Tháng Mười, 2023

ID 110417

Để bảo vệ dữ liệu mật mà bạn nhập vào trên các website ngân hàng và hệ thống thanh toán (như số thẻ ngân hàng và mật khẩu ngân hàng trực tuyến), cũng như để tránh bị lấy cắp tiền khi bạn thanh toán trực tuyến, ứng dụng Kaspersky sẽ nhắc bạn mở các website đó trong Trình duyệt được bảo vệ. Nếu bạn chọn tùy chọn mở website mà không có Trình duyệt được bảo vệ thì ứng dụng Kaspersky sẽ không nhắc bạn mở website đó trong Trình duyệt được bảo vệ trong 50 phút tiếp theo.

Trình duyệt được bảo vệ là chế độ hoạt động đặc biệt của trình duyệt được thiết kế nhằm bảo vệ dữ liệu của bạn khi bạn truy nhập website của ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán. Trình duyệt được bảo vệ được khởi động trong môi trường cách biệt nhằm chặn các ứng dụng khác chèn mã của chúng vào quá trình chạy Trình duyệt được bảo vệ. Ứng dụng Kaspersky sẽ tạo các hồ sơ đặc biệt cho trình duyệt Mozilla Firefox và Google Chrome để ngăn các tiện ích của bên thứ ba gây ảnh hưởng đến hoạt động của Trình duyệt được bảo vệ. Ứng dụng không ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn, được các trình duyệt đó lưu vào hồ sơ được tạo cho chúng.

Khi mở Trình duyệt được bảo vệ lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc sao chép dữ liệu, cài đặt và tiện ích bổ trợ từ trình duyệt chính của mình. Sau khi hoàn tất chuyển dữ liệu, Kaspersky sẽ không đồng bộ hóa trình duyệt chính và Trình duyệt được bảo vệ của bạn. Ví dụ: điều này có nghĩa là dữ liệu bị xóa khỏi trình duyệt chính của bạn sẽ vẫn tồn tại trong Trình duyệt được bảo vệ. Trong trường hợp này, bạn phải thực hiện các bước để xóa cùng một dữ liệu khỏi Trình duyệt được bảo vệ.

Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt Microsoft Edge nhân Chromium, Google Chrome, Mozilla Firefox hoặc Internet Explorer, Trình duyệt được bảo vệ sẽ được mở ra trong một cửa sổ mới.

Ứng dụng sẽ sử dụng phần mở rộng Kaspersky Protection để cung cấp một số chức năng của Trình duyệt được bảo vệ.

Các trình duyệt không đáp ứng được yêu cầu về phần mềm không thể sử dụng chế độ Trình duyệt được bảo vệ. Thay cho các trình duyệt đó, Microsoft Edge nhân Chromium hoặc một trình duyệt khác được thiết lập trong thiết lập của ứng dụng sẽ khởi động trong chế độ Trình duyệt được bảo vệ.

Bạn không thể chạy Trình duyệt được bảo vệ trong những điều kiện sau đây:

 • Hộp kiểm Bật Tự bảo vệ bị xóa trong cửa sổ Thiết lập Tự bảo vệ, mục Thiết lập bảo mậtTự bảo vệ.
 • Javascript đã bị tắt trong trình duyệt.

Đang chạy Trình duyệt được bảo vệ trong Trình duyệt Yandex

Ứng dụng Kaspersky hỗ trợ bảo mật các giao dịch tài chính của bạn trong Trình duyệt Yandex với một số hạn chế. Để chạy Trình duyệt được bảo vệ, ứng dụng sẽ đưa một tập lệnh đặc biệt vào trang web (và lưu lượng truy cập). Phần mở rộng Kaspersky Protection không khả dụng. Các thành phần Trình duyệt riêng tư và Chặn quảng cáo hoạt động nhưng không thể được cấu hình trong Yandex Browser.

Chức năng Trình duyệt được bảo vệ

Ở chế độ Trình duyệt được bảo vệ, ứng dụng bảo vệ trước các loại mối đe dọa sau đây:

 • Các mô-đun không tin cậy. Ứng dụng chạy kiểm tra đối với các mô-đun không tin cậy mỗi lần bạn truy nhập website của một ngân hàng hoặc một hệ thống thanh toán.
 • Rootkit. Ứng dụng quét tìm rootkit khi khởi động Trình duyệt được bảo vệ.
 • Chứng chỉ không hợp lệ của website ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán. Ứng dụng kiểm tra chứng chỉ khi bạn truy nhập website của một ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán. Kiểm tra được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu về các chứng chỉ bị xâm phạm.

Trạng thái Trình duyệt được bảo vệ

Khi bạn mở một website trong trình duyệt được bảo vệ, một khung xuất hiện trên biên giới của cửa sổ trình duyệt. Màu sắc của khung cho biết tình trạng bảo vệ.

Khung cửa sổ trình duyệt có thể hiển thị các dấu hiệu màu sắc sau đây:

 • Khung màu xanh lá cây. Biểu thị tất cả các lượt kiểm tra đã được thực hiện thành công. Bạn có thể tiếp tục sử dụng Trình duyệt được bảo vệ.
 • Khung màu vàng. Biểu thị các lượt kiểm tra cho thấy có các vấn đề bảo mật cần được giải quyết.

  Ứng dụng có thể phát hiện ra các mối đe dọa và vấn đề bảo mật sau đây:

  • Mô-đun không tin cậy. Yêu cầu phải quét và khử mã độc máy tính.
  • Rootkit. Yêu cầu phải quét và khử mã độc máy tính.
  • Chứng chỉ không hợp lệ của website ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán.

  Nếu bạn không loại bỏ các mối đe dọa được phát hiện thì phiên kết nối website của ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán sẽ không được đảm bảo. Các sự kiện liên quan đến việc khởi chạy và sử dụng Trình duyệt được bảo vệ với mức bảo vệ được triệt giảm sẽ được ghi chép lại trong bản ghi sự kiện Windows.

Bảo vệ chống chụp ảnh màn hình

Để bảo vệ dữ liệu của bạn khi bạn duyệt các website được bảo vệ, ứng dụng Kaspersky sẽ ngăn chặn phần mềm gián điệp chụp ảnh màn hình trái phép. Bảo vệ chống chụp ảnh màn hình được kích hoạt theo mặc định. Bảo vệ chống trình khóa màn hình đang chạy kể cả khi công nghệ ảo hóa phần cứng bị tắt.

Bảo vệ dữ liệu vào bộ nhớ tạm

Ứng dụng Kaspersky chặn các ứng dụng truy cập trái phép vào bộ nhớ tạm khi bạn thực hiện thanh toán trực tuyến, do đó ngăn ngừa hành vi trộm cắp dữ liệu của tội phạm. Chặn như vậy chỉ khi một ứng dụng không đáng tin cậy cố gắng để truy cập trái phép vào bộ nhớ tạm của bạn. Nếu bạn sao chép dữ liệu bằng tay từ cửa sổ của một ứng dụng này sang cửa sổ của một ứng dụng khác (ví dụ, từ Notepad đến một cửa sổ trình biên soạn văn bản), việc truy cập vào bảng nháp sẽ được cho phép.

Tính năng bảo vệ bảng tạm không chạy nếu công nghệ ảo hóa phần cứng bị tắt trên máy tính của bạn.

Nếu Trình duyệt được bảo vệ được khởi chạy trong hệ điều hành Microsoft Windows 10, ứng dụng Kaspersky sẽ chặn tương tác của các ứng dụng Universal Windows bằng khay nhớ tạm.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.