Kích hoạt gói đăng ký nếu ứng dụng đã được cài đặt trên thiết bị của bạn

3 Tháng Mười, 2023

ID 214822

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách gia hạn gói đăng ký đã hết hạn, thêm mã kích hoạt mới vào ứng dụng có gói đăng ký đang hoạt động để ứng dụng đó tự động gia hạn và chuyển từ gói đăng ký dùng thử sang gói đăng ký trả phí.

Chọn một tùy chọn mô tả đúng nhất tình huống của bạn:

Gói đăng ký của bạn đã hết hạn

Gia hạn gói đăng ký bằng một mã kích hoạt dự trữ

Chuyển từ gói đăng ký dùng thử sang gói đăng ký trả phí

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.