Cách gói đăng ký hoạt động

3 Tháng Mười, 2023

ID 228632

Mở rộng tất cả | Thu gọn tất cả

Cách gói đăng ký trả phí hoạt động

Gói đăng ký được tự động gia hạn vào cuối mỗi kỳ, trừ khi bạn hủy gói đăng ký. Vào cuối kỳ thanh toán, bạn sẽ nhận được email kèm nhắc nhở về khoản phí sắp tới kèm theo xác nhận về giá gia hạn. Việc thanh toán cho kỳ tiếp theo sẽ diễn ra trước khi kỳ hiện tại hết hạn, để đảm bảo bạn được bảo vệ không bị gián đoạn khỏi các mối đe dọa an ninh mạng. Nếu gói đăng ký được gia hạn thành công, số ngày còn lại của kỳ hiện tại sẽ được thêm vào kỳ mới.

Lưu ý rằng giá của gói đăng ký có thể thay đổi. Tại thời điểm gia hạn, có thể có các ưu đãi và khoản giảm giá đặc biệt, điều này sẽ không ảnh hưởng đến gói đăng ký của bạn.

Cách gói đăng ký miễn phí hoạt động

Gói đăng ký dùng thử miễn phí sẽ hoạt động ngay lập tức khi bạn đăng ký. Một vài ngày trước khi hết thời gian dùng thử, bạn sẽ nhận được nhắc nhở về việc gia hạn gói đăng ký. Nếu bạn không hủy gói đăng ký trong thời gian dùng thử, sau khi hết thời gian dùng thử, gói đăng ký sẽ tự động được gia hạn cho kỳ tiếp theo.

Nếu có vấn đề với việc thanh toán

Nếu vì lý do nào đó, gói đăng ký của bạn không thể tự động gia hạn (thẻ ngân hàng của bạn đã hết hạn, đã bị chặn hoặc tính năng tự động gia hạn bị vô hiệu) thì bạn có thể được cấp thời gian ân hạn để gia hạn gói đăng ký của mình khi hết hạn; bạn có thể sử dụng chức năng hoàn chỉnh của ứng dụng mà không bị giới hạn trong thời gian ân hạn. Nếu bạn vẫn chưa gia hạn gói đăng ký của mình, ứng dụng có thể chuyển sang chế độ hạn chế chức năng khi thời gian ân hạn kết thúc. Thời hạn của chế độ hạn chế chức năng tùy thuộc vào khu vực và điều khoản giấy phép của bạn. Để biết thông tin về ngày hết hạn của thời gian ân hạn và chế độ chức năng hạn chế, hãy xem mục Hồ sơ.

Thông tin về các gói đăng ký được mua từ các nhà cung cấp dịch vụ

Thông tin về các gói đăng ký mua qua App Store, Google Play hoặc Huawei AppGallery

Trong phần này

Cách mua một gói đăng ký

Cách quản lý gói đăng ký bằng tài khoản My Kaspersky của bạn

Cách hủy bỏ gói đăng ký

Cách đặt một phương thức thanh toán khác

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.