Lưu dữ liệu cho bộ phận Dịch vụ khách hàng

3 Tháng Mười, 2023

ID 178754

Ứng dụng này xử lý và lưu trữ những dữ liệu cá nhân sau đây để bộ phận Dịch vụ khách hàng có thể phân tích thêm:

 • Dữ liệu được hiển thị trong giao diện ứng dụng:
  • Địa chỉ email dùng để kết nối với My Kaspersky
  • Địa chỉ trang web đã được thêm vào các trường hợp loại trừ (được hiển thị trong các thành phần Duyệt mạng an toàn, Chặn quảng cáo, Trình duyệt riêng tư, Mạng và trong cửa sổ Báo cáo)
  • Dữ liệu giấy phép

  Dữ liệu này được lưu trữ cục bộ ở dạng không sửa đổi được và có thể xem bằng bất cứ tài khoản người dùng nào trên máy tính.

 • Dữ liệu trên bộ nhớ hệ thống của các quy trình của ứng dụng vào thời điểm tạo tập tin kết xuất bộ nhớ.
 • Dữ liệu được thu thập khi tính năng theo dõi đang bật.

Dữ liệu này được lưu trữ cục bộ ở dạng sửa đổi được và có thể xem bằng bất cứ tài khoản người dùng nào trên máy tính. Dữ liệu này chỉ được truyền tải đến Kaspersky khi có sự đồng ý của bạn và khi liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng. Để tìm hiểu thêm về dữ liệu này, hãy nhấn vào liên kết Tuyên bố về hỗ trợ trong cửa sổ Công cụ hỗ trợ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.