Cách tạo một danh sách tài khoản để kiểm tra tự động

3 Tháng Mười, 2023

ID 183770

Để tạo một danh sách các tài khoản để kiểm tra tự động:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Chọn mục Quyền riêng tư.
  3. Trong mục Công cụ kiểm tra rò rỉ dữ liệu chặn, nhấn vào nút Tìm kiếm rò rỉ.

    Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Công cụ kiểm tra rò rỉ dữ liệu.

  4. Trong trường Kiểm tra các tài khoản khác, hãy nhập địa chỉ email của tài khoản bạn muốn thêm vào danh sách cần kiểm tra tự động và nhấn nút Kiểm tra.

    Tài khoản bạn đã thêm sẽ được hiển thị trong danh sách Tài khoản.

Việc thêm tài khoản vào danh sách kiểm tra tự động có thể không khả dụng trong vùng của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.