Cách tìm kiếm lỗ hổng bảo mật trong các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn

3 Tháng Mười, 2023

ID 70776

Các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn có thể chứa các lỗ hổng bảo mật có thể bị khai thác bởi phần mềm độc hại. Việc quét máy tính của bạn sẽ giúp tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật này và ngăn máy tính không bị nhiễm virus.

Để chạy Quét lỗ hổng bảo mật ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Vào mục Bảo mật.
  3. Trong mục Quét chặn, nhấn vào nút Chọn tác vụ quét.

    Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Quét.

  4. Trong cửa sổ Quét, hãy chọn mục Quét lỗ hổng bảo mật ứng dụng.
  5. Nhấn vào nút Chạy.

Ứng dụng sẽ tiến hành quét lỗ hổng bảo mật trên máy tính trong các ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.