Thông tin về các giải pháp của Kaspersky

3 Tháng Mười, 2023

ID 87342

Các giải pháp mới của chúng tôi thể hiện tầm nhìn của mình về an ninh mạng thời hiện đại. Ngoài tên mới, bạn sẽ thấy một giao diện người dùng hoàn toàn mới và một loạt các chức năng mới.

Các giải pháp được thể hiện qua nhiều gói. Các gói sẽ khác nhau, tùy theo mức độ bảo vệ và số lượng các tính năng và dịch vụ được cung cấp cho người dùng. Các gói chứa cả các tính năng mới và các tính năng đã được kiểm chứng qua thời gian, được phân thành ba loại.

Khám phá các tính năng khả dụng cho bạn theo mỗi danh mục:

Trong phần này

So sánh các gói đăng ký

Các yêu cầu phần cứng và phần mềm

Tính tương thích với các ứng dụng khác của Kaspersky

Có gì mới trong phiên bản mới nhất của ứng dụng

Phiên bản miễn phí hạn chế tính năng của Kaspersky

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.