Làm thế nào để bật thành phần Chặn quảng cáo

3 Tháng Mười, 2023

ID 89110

Thành phần Chặn quảng cáo bị tắt theo mặc định. Bạn có thể cho phép nó thông qua giao diện ứng dụng Kaspersky hoặc với sự trợ giúp của phần mở rộng Kaspersky Protection trong trình duyệt.

Cách bật Chặn quảng cáo trong giao diện của ứng dụng Kaspersky

Cách bật Chặn quảng cáo trong cửa sổ trình duyệt

Sau khi bật hoặc tắt Chặn quảng cáo, bạn phải tải lại trang web trong trình duyệt để các thay đổi có hiệu lực.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.