Chặn quảng cáo

3 Tháng Mười, 2023

ID 89109

Phần này cung cấp thông tin về cách mà Kaspersky có thể bảo vệ bạn trước các quảng cáo trên Internet.

Trong phần này

Thông tin về Chặn quảng cáo

Làm thế nào để bật thành phần Chặn quảng cáo

Chặn quảng cáo

Cho phép quảng cáo

Cách cấu hình bộ lọc Chặn quảng cáo

Làm thế nào để quản lý Chặn quảng cáo trong trình duyệt

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.