Trình duyệt riêng tư

3 Tháng Mười, 2023

ID 92436

Phần này cung cấp thông tin về cách mà ứng dụng Kasperskycó thể bảo vệ bạn trước các dịch vụ theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn.

Trong phần này

Giới thiệu về Trình duyệt riêng tư

Chặn thu thập dữ liệu

Cho phép thu thập dữ liệu trên tất cả các website

Cho phép thu thập dữ liệu như là một ngoại lệ

Xem báo cáo về những nỗ lực thu thập dữ liệu của bạn trên Internet

Quản lý thành phần Trình duyệt riêng tư trong một trình duyệt

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.