Nếu bạn mua một hộp sản phẩm hoặc một thẻ kích hoạt

3 Tháng Mười, 2023

ID 214814

Nếu bạn mua hộp sản phẩm hoặc thẻ kích hoạt trong cửa hàng, bạn cần có mã kích hoạt để kích hoạt ứng dụng. Bạn có thể tìm thấy mã kích hoạt trên hộp, trong tài liệu hoặc ở mặt sau của thẻ. Mã kích hoạt là một chuỗi duy nhất gồm hai mươi ký tự định dạng chữ Latin xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

Quá trình đếm ngược thời gian hết hạn của gói đăng ký được kích hoạt bằng mã kích hoạt bắt đầu từ ngày bạn kích hoạt ứng dụng trên thiết bị đầu tiên.

Nếu bạn đã mua thẻ kích hoạt:

 1. Mở website My Kaspersky website trên thiết bị bạn muốn bảo vệ.
 2. Tạo tài khoản My Kaspersky hoặc đăng nhập vào tài khoản hiện có.
 3. Trong mục Đã có một mã kích hoạt? ở phần dưới của trang, hãy nhập mã kích hoạt vào trường nhập.

  Cửa sổ để thêm mã kích hoạt vào tài khoản của bạn

  Thêm mã kích hoạt

 4. Nhấn vào nút Thêm.

  Nếu mã kích hoạt được thêm thành công, mục Gói đăng ký sẽ hiển thị bảng gói đăng ký.

 5. Nhấn vào bảng gói đăng ký.

  Cửa sổ gói đăng ký

  Bảng điều khiển gói đăng ký

 6. Trong cửa sổ thông tin gói đăng ký, hãy nhấn vào Tải về để tải ứng dụng về thiết bị của bạn.

  Cửa sổ tải về ứng dụng từ tài khoản của bạn

  Tải về gói đăng ký

 7. Cài đặt ứng dụng.

  Sau khi được cài đặt thành công, ứng dụng sẽ tự động được kích hoạt theo các thời hạn của gói đăng ký của bạn.

Nếu bạn đã mua một hộp sản phẩm có đĩa cài đặt:

 1. Cho đĩa vào ổ đĩa.
 2. Trong cửa sổ kết nối tài khoản My Kaspersky, hãy tạo tài khoản hoặc đăng nhập vào tài khoản hiện có.

  Cửa sổ đăng nhập tài khoản từ đĩa cài đặt

  Đăng nhập vào tài khoản

 3. Trong cửa sổ mã kích hoạt, nhập mã kích hoạt vào hộp văn bản và nhấn vào Tiếp tục.

  Cửa sổ để thêm mã kích hoạt từ đĩa cài đặt

  Nút "Tiếp tục"

  Mã kích hoạt được lưu trong tài khoản của bạn trong mục Gói đăng ký.

 4. Nhấn vào Tải về và Cài đặt để tải về và cài đặt ứng dụng vào thiết bị của bạn.

  Cửa sổ để tải về và cài đặt ứng dụng

  Nút "Tải về và Cài đặt"

 5. Cài đặt ứng dụng.

  Sau khi được cài đặt thành công, ứng dụng sẽ tự động được kích hoạt theo các thời hạn của gói đăng ký của bạn.

Mã kích hoạt của bạn hiện được lưu trữ trong tài khoản My Kaspersky. Để bảo vệ thiết bị mới, hãy đăng nhập vào tài khoản và tải về ứng dụng. Bạn cũng có thể nhập mã kích hoạt trong ứng dụng theo cách thủ công.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.