Bảo vệ bằng Antimalware Scan Interface (AMSI)

3 Tháng Mười, 2023

ID 185853

Mục này sẽ thông báo cho bạn biết các ứng dụng của bên thứ ba, như Microsoft Office, có thể gửi các tập lệnh đến ứng dụng Kaspersky để được quét bằng Antimalware Scan Interface (AMSI) và mô tả cách tắt bảo vệ bằng AMSI trong ứng dụng Kaspersky.

Trong phần này

Giới thiệu về bảo vệ bằng Antimalware Scan Interface

Cách bật bảo vệ bằng Antimalware Scan Interface

Cách loại trừ một tập lệnh khỏi tác vụ quét bằng cách sử dụng Antimalware Scan Interface

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.