Cách loại trừ một tập lệnh khỏi tác vụ quét bằng cách sử dụng Antimalware Scan Interface

12 Tháng Mười, 2023

ID 186114

Để loại trừ một tập lệnh khỏi tác vụ quét bằng Antimalware Scan Interface:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

 3. Đến mục Thiết lập bảo mậtBảo vệ AMSI.
 4. Trong mục Trình quét tập lệnh, hãy chọn hộp kiểm Quét các tập lệnh bằng Antimalware Scan Interface (AMSI).
 5. Nhấn vào liên kết Quản lý loại trừ để vào cửa sổ Loại trừ.
 6. Trong cửa sổ Loại trừ, hãy nhấn nút Thêm.

  Cửa sổ Thêm loại trừ mới sẽ mở ra.

 7. Trong trường Tập tin hoặc thư mục, hãy chỉ định thư mục chứa tập lệnh.
 8. Trong trường Đối tượng, hãy chỉ định tên của tập lệnh.

  Bạn cũng có thể thêm vài tập tin cùng loại vào các loại trừ bằng cách sử dụng ký tự đại diện.

 9. Trong mục Thành phần bảo vệ, hãy chọn hộp kiểm cạnh thành phần Chống virus cho tập tin.
 10. Lựa chọn trạng thái Hoạt động.

Đối tượng được chỉ định sẽ không được quét bằng Antimalware Scan Interface.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.