Cách cho phép hoặc chặn quyền truy cập vào webcam cho một ứng dụng riêng lẻ

12 Tháng Mười, 2023

ID 82864

Để cho phép hoặc chặn quyền truy cập vào webcam cho một ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Vào mục Bảo mật.
  3. Chọn thành phần Phòng chống xâm nhập.
  4. Nhấn vào liên kết Quản lý ứng dụng để mở cửa sổ Quản lý ứng dụng.
  5. Trong danh sách, chọn ứng dụng mà bạn muốn cho phép truy cập đến các thiết bị ghi âm. Kích đúp vào ứng dụng để mở cửa sổ Quy tắc ứng dụng.
  6. Trong cửa sổ Quy tắc ứng dụng, đi đến thẻ Quyền.
  7. Trong danh sách các hạng mục quyền, chọn Sửa đổi hệ điều hànhCác sửa đổi đáng ngờ trong hệ điều hành.
  8. Lựa chọn Truy cập vào webcam.
  9. Trong cột Hành động, hãy chọn Cho phép hoặc Từ chối.
  10. Nhấn vào Lưu.

Nếu bạn chọn Chặn tất cả các ứng dụng truy cập vào webcam của bạn thì quyền truy cập của ứng dụng vào webcam sẽ bị chặn, bất kể nhóm tin tưởng và quyền được cấu hình theo cách thủ công.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.