Quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính

12 Tháng Mười, 2023

ID 85309

Mục này cung cấp thông tin về việc quản lý tính năng bảo vệ máy tính cho tổ chức của bạn qua Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security.

Trong phần này

Thông tin về quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính

Thông tin về tài khoản Bảng điều khiển quản lý Kaspersky Small Office Security

Kết nối máy tính đến Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security

Làm thế nào để cấu hình kiểm tra độ bảo mật của mật khẩu để truy cập từ xa đến máy chủ tập tin

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.