Thông báo thương hiệu

12 Tháng Mười, 2023

ID 72033

Các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Adobe, Acrobat, Reader là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Apple, Mac, macOS, MacBook, MacBook Air, Mac Pro, iMac, iPad, iPod, iPhone, QuickTime, Safari là các thương hiệu của Apple Inc.

Arm là thương hiệu đã đăng ký của Arm Limited (hoặc các công ty con) tại Hoa Kỳ và/hoặc nơi khác.

Cloudflare, logo Cloudflare và Cloudflare Workers là các thương hiệu và/hoặc thương hiệu đã đăng ký của Cloudflare, Inc. tại Hoa Kỳ và các khu vực tài phán khác.

Dropbox là thương hiệu của Dropbox, Inc.

Google, Google+, Google Chrome, Google Public DNS, Chromium, SPDY, YouTube, Android là các thương hiệu của Google LLC.

Intel, Celeron, và Atom là các Thương hiệu của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Java và JavaScript là các thương hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc công ty chi nhánh của hãng.

Linux là thương hiệu đã đăng ký của Linus Torvalds tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

LogMeIn Pro và Remotely Anywhere là các thương hiệu của LogMeIn, Inc.

Mail.ru là Thương hiệu của Mail.ru LLC.

ActiveX, Direct3D, Microsoft, Microsoft Edge, Windows, Windows Media, Windows XP, Windows Server, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint, PowerShell, Bing là các thương hiệu của tập đoàn Microsoft.

Mozilla, Firefox và Thunderbird là thương hiệu của Mozilla Foundation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

VMware là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của VMware, Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc khu vực tài phán khác.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.