Cách cấu hình biểu tượng ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 201576

Trong mục này, bạn sẽ tìm hiểu về cách cấu hình biểu tượng ứng dụng trên màn hình và trong vùng thông báo.

Cách thay đổi biểu tượng ứng dụng

Cách thay đổi biểu tượng trong vùng thông báo, tùy thuộc vào trạng thái bảo vệ

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.