Cách bật truy vết

12 Tháng Mười, 2023

ID 203985

Đảm bảo rằng bạn chỉ cấu hình truy vết theo hướng dẫn của chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky.

Để bật truy vết ứng dụng và truy vết hiệu năng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào Nút Hỗ trợ ở phần dưới của cửa sổ.

    Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Hỗ trợ.

  3. Nhấn vào liên kết Công cụ hỗ trợ để mở cửa sổ Công cụ hỗ trợ.
  4. Bật và cấu hình dấu vết ứng dụng và dấu vết hiệu năng theo hướng dẫn của chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky.
  5. Để lưu các thay đổi, hãy nhấn vào nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.