Chức năng cơ bản của ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 229661

Trong mục này, bạn sẽ tìm hiểu về thiết lập cơ bản của ứng dụng, bao gồm việc cấu hình thông báo và giao diện người dùng, cũng như cách khắc phục các vấn đề bảo mật có thể phát sinh.

Trong phần này

Đánh giá tình trạng bảo vệ máy tính và giải quyết các vấn đề về an ninh

Cách khắc phục sự cố bảo mật trên PC của bạn

Bản ghi hoạt động ứng dụng và báo cáo chi tiết

Cách cấu hình giao diện ứng dụng

Cách khôi phục các thiết lập mặc định của ứng dụng

Làm thế nào để áp dụng thiết lập của ứng dụng trên máy tính khác

Làm thế nào để tạm dừng và tiếp tục bảo vệ máy tính

Tìm kiếm chức năng của ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.