Thông tin về giấy phép

12 Tháng Mười, 2023

ID 70647

Chức năng không khả dụng ở một số khu vực.

Giấy phép là quyền sử dụng Kaspersky Small Office Security có giới hạn thời gian, được cấp theo các điều khoản của Hợp đồng cấp phép đã ký (Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối).

Phạm vi dịch vụ và thời hạn hiệu lực tùy thuộc vào giấy phép mà ứng dụng được sử dụng.

Các loại giấy phép sau đây được cung cấp:

 • Dùng thử

  Là giấy phép miễn phí dùng để dùng thử ứng dụng. Giấy phép dùng thử thường có thời hạn ngắn.

  Khi giấy phép dùng thử hết hạn, tất cả các tính năng của Kaspersky Small Office Security sẽ bị tắt. Để tiếp tục sử dụng các ứng dụng, bạn cần mua một giấy phép thương mại.

  Bạn chỉ có thể sử dụng ứng dụng theo giấy phép dùng thử trong một kỳ dùng thử.

 • Thương mại

  Là giấy phép trả phí.

  Khi giấy phép thương mại hết hạn, các tính năng chính của ứng dụng sẽ bị tắt. Để tiếp tục sử dụng Kaspersky Small Office Security, bạn phải gia hạn giấy phép thương mại của mình. Sau khi giấy phép thương mại hết hạn, bạn không thể tiếp tục sử dụng ứng dụng và phải gỡ bỏ ứng dụng đó khỏi thiết bị của mình.

  Bạn nên gia hạn giấy phép của mình trước khi giấy phép hết hạn để được bảo vệ liên tục trước mọi mối đe dọa bảo mật.

Trước khi mua một bản quyền, bạn có thể làm quen với phiên bản dùng thử của Kaspersky Small Office Security không có bất kỳ khoản phí. Phiên bản dùng thử của Kaspersky Small Office Security vẫn còn chức năng trong một giai đoạn đánh giá ngắn. Sau khi kết thúc giai đoạn đánh giá, Kaspersky Small Office Security ngừng chạy tất cả các tính năng của nó. Tiếp tục sử dụng các ứng dụng, bạn nên mua một giấy phép.

Có thể cài đặt Kaspersky Small Office Security trên các thiết bị sau:

 • Microsoft Windows
 • Microsoft Windows Server
 • Android (phiên bản Kaspersky Small Office Security cho hệ điều hành đó)
 • macOS (phiên bản Kaspersky Small Office Security cho hệ điều hành đó)

Một giấy phép cho Kaspersky Small Office Security cho phép bạn sử dụng Kaspersky Password Manager.

Bạn cũng có thể truy cập Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security để quản lý chế độ bảo vệ thiết bị.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.