Gỡ bỏ virus trước khi cài đặt ứng dụng của Kaspersky

12 Tháng Mười, 2023

ID 82512

Mục này chứa thông tin về cách để khôi phục hệ điều hành sau khi nó đã bị nhiễm phần mềm độc hại.

Trong phần này

Khôi phục hệ điều hành sau khi bị nhiễm

Khắc phục sự cố hệ điều hành bằng cách sử dụng trình hướng dẫn khắc phục sự cố Microsoft Window

Phục hồi khẩn cấp hệ điều hành

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.