Aktywowanie aplikacji mobilnej

19 lipca 2024

ID 214522

W Kaspersky Security Center licencja może obejmować różne grupy funkcji. Aby mieć pewność, że aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android oraz Kaspersky Security for iOS jest w pełni funkcjonalna, licencja dla Kaspersky Security Center zakupiona przez organizację musi oferować funkcję Zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Funkcja Zarządzanie urządzeniami mobilnymi jest przeznaczona do łączenia urządzeń mobilnych z Kaspersky Security Center i zarządzania nimi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat licencjonowania Kaspersky Security Center i opcji licencjonowania:

Aktywacja aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android lub Kaspersky Security for iOS na urządzeniu mobilnym odbywa się poprzez dostarczenie aplikacji informacji o aktywnej licencji. Informacje o licencji są dostarczane na urządzenie mobilne wraz z zasadą, gdy urządzenie zostaje zsynchronizowane z Kaspersky Security Center.

Jeśli aktywacja aplikacji mobilnej nie zostanie zakończona w przeciągu 30 dni od zainstalowania aplikacji na urządzeniu mobilnym, aplikacja zostanie automatycznie przełączona w tryb ograniczonej funkcjonalności. W tym trybie większość komponentów aplikacji nie działa. Po przełączeniu w tryb ograniczonej funkcjonalności aplikacja przestanie wykonywać automatyczną synchronizację z Kaspersky Security Center. Dlatego też, jeśli z jakiegoś powodu aktywacja aplikacji nie zakończyła się w przeciągu 30 dni od zainstalowania aplikacji, użytkownik musi ręcznie zsynchronizować urządzenie z Kaspersky Security Center.

Jeśli Kaspersky Security Center nie jest wdrożony w Twojej organizacji lub nie jest dostępny dla urządzeń mobilnych, użytkownicy mogą ręcznie aktywować aplikację na swoich urządzeniach mobilnych.

Aby akywować aplikację mobilną:

 1. Otwórz okno właściwości zasady:
  • W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console wybierz Urządzenia > Zasady i profile. Na otwartej liście zasad grupy kliknij nazwę zasady, którą chcesz skonfigurować.
  • W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console wybierz Urządzenia > Mobilne > Urządzenia. Kliknij urządzenie mobilne objęte zasadą, którą chcesz skonfigurować, a następnie wybierz zasadę na karcie Aktywne zasady i profile zasad.
 2. Na stronie właściwości zasad wybierz Ustawienia aplikacji > Licencje.
 3. Użyj listy rozwijanej, aby wybrać wymagany klucz licencyjny z magazynu kluczy Serwera administracyjnego.

  Szczegóły klucza licencyjnego są wyświetlane w poniższych polach.

  Możesz zastąpić istniejący klucz aktywacyjny na urządzeniu mobilnym, jeśli różni się od klucza wybranego z powyższej listy rozwijalnej. Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru Jeśli klucz na urządzeniu jest inny, zastąp go tym kluczem.

 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone w zasadzie i wyjść z okna właściwości zasady.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.