Modyfikacja zasady grupy

21 marca 2024

ID 216829

Kaspersky Security Center Web Console i Cloud Console umożliwiają modyfikowanie ustawień zasad grupy.

W celu zmodyfikowania zasady grupy:

  1. Otwórz okno właściwości zasady:
    • W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console wybierz Urządzenia > Zasady i profile. Na otwartej liście zasad grupy kliknij nazwę zasady, którą chcesz skonfigurować.
    • W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console wybierz Urządzenia > Mobilne > Urządzenia. Kliknij urządzenie mobilne objęte zasadą, którą chcesz skonfigurować, a następnie wybierz zasadę na karcie Aktywne zasady i profile zasad.
  2. W oknie właściwości zasady wybierz Ustawienia aplikacji, a następnie zdefiniuj ustawienia zasady zgodnie z opisem w sekcji "Definiowanie ustawień zasady".

    Możesz także skonfigurować ustawienia ogólne, dziedziczenie ustawień, rejestrowanie zdarzeń i powiadomienia, profile zasad oraz przeglądać historię rewizji. W celu uzyskania więcej informacji, odwiedź stronę Pomocy Kaspersky Security Center.

  3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone w zasadzie i wyjść z okna właściwości zasady.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.