Konfigurowanie globalnego serwera proxy HTTP na urządzeniach iOS MDM

21 marca 2024

ID 88664

Aby chronić ruch internetowy na urządzeniu użytkownika, skonfiguruj ustawienia połączenia urządzenia iOS MDM z internetem poprzez serwer proxy.

Automatyczne połączenie z internetem poprzez serwer proxy jest dostępne tylko dla kontrolowanych urządzeń.

W celu skonfigurowania ustawień globalnego serwera proxy HTTP na urządzeniu iOS MDM użytkownika:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia iOS MDM.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Globalny serwer pośredniczący HTTP.
 5. W sekcji Ustawienia globalnego serwera proxy HTTP zaznacz pole Zastosuj ustawienia na urządzeniu.
 6. Wybierz typ konfiguracji globalnego serwera proxy HTTP.

  Domyślnie, wybrany jest ręczny typ konfiguracji globalnego serwera proxy HTTP, a użytkownik nie może nawiązywać połączenia z sieciami wymagającymi wstępnego uwierzytelniania bez połączenia z serwerem proxy. Sieci wymagające uwierzytelniania to sieci bezprzewodowe, które wymagają wstępnej autoryzacji na urządzeniu mobilnym bez łączenia z serwerem proxy.

  • W celu ręcznego określenia ustawień połączenia z serwerem proxy:
   1. Z listy rozwijalnej Typ ustawień proxy wybierz Ręcznie.
   2. W polu Adres serwera proxy i port wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera proxy oraz numer portu serwera proxy.
   3. W polu Nazwa użytkownika określ nazwę konta użytkownika do autoryzacji na serwerze proxy. Możesz użyć makr dostępnych na liście Dostępne makra.
   4. W polu Hasło określ hasło do konta użytkownika do autoryzacji na serwerze proxy.
   5. Aby zezwolić użytkownikowi na korzystanie z sieci wymagających uwierzytelniania, zaznacz pole Zezwól na dostęp do sieci publicznych wymagających logowania bez łączenia z proxy.
  • W celu skonfigurowania ustawień połączenia z serwerem proxy przy użyciu predefiniowanego pliku PAC (Proxy Auto Configuration):
   1. Z listy rozwijalnej Typ ustawień proxy wybierz Automatycznie.
   2. W polu URL pliku PAC wprowadź adres internetowy pliku PAC (na przykład: http://www.example.com/filename.pac).
   3. Aby zezwolić użytkownikowi na połączenie urządzenia mobilnego z siecią bezprzewodową bez użycia serwera proxy, gdy nie można uzyskać dostępu do pliku PAC, zaznacz pole Zezwól na bezpośrednie połączenie, jeśli nie można uzyskać dostępu do pliku PAC.
   4. Aby zezwolić użytkownikowi na korzystanie z sieci wymagających uwierzytelniania, zaznacz pole Zezwól na dostęp do sieci publicznych wymagających logowania bez łączenia z proxy.
 7. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

W rezultacie, po zastosowaniu zasady, użytkownik urządzenia mobilnego nawiąże połączenie z internetem poprzez serwer proxy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.