Wyświetlanie folderu Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w Konsoli administracyjnej

21 marca 2024

ID 89684

W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w Konsoli administracyjnej możesz wyświetlić listę urządzeń mobilnych zarządzanych przez Serwer administracyjny, skonfigurować ustawienia zarządzania urządzeniami mobilnymi, a także zainstalować certyfikaty na urządzeniach mobilnych użytkowników.

W celu włączenia wyświetlania folderu Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w Konsoli administracyjnej:

  1. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego wybierz Widok → Konfiguracja interfejsu.
  2. W otwartym oknie zaznacz pole Wyświetl Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.
  3. Kliknij OK.

Folder Zarządzanie urządzeniami mobilnymi jest wyświetlany w drzewie Konsoli administracyjnej po ponownym uruchomieniu Konsoli administracyjnej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.