Tworzenie reguły automatycznego przenoszenia urządzeń do grup administracyjnych

21 marca 2024

ID 89691

Możesz zdalnie zarządzać ustawieniami aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android zainstalowanej na urządzeniach mobilnych użytkowników tylko wtedy, gdy urządzenia należą do wcześniej utworzonej grupy administracyjnej, dla której skonfigurowano zasadę grupową.

Jeśli reguła automatycznego przydzielania urządzeń mobilnych wykrytych w sieci do grupy administracyjnej nie jest skonfigurowana, podczas pierwszej synchronizacji urządzenia z Serwerem administracyjnym urządzenie jest automatycznie wysyłane do Konsoli administracyjnej, do folderu ZaawansowaneWykrywanie urządzeńDomenyKES10 (domyślnie KES10). Zasada grupowa nie jest stosowana do tego urządzenia.

W celu utworzenia reguły automatycznego przydzielania urządzeń mobilnych do grupy administracyjnej:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Urządzenia nieprzypisane.
 2. Z menu kontekstowego folderu Urządzenia nieprzypisane wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno Właściwości: Urządzenia nieprzypisane.

 3. W sekcji Przenieś urządzenia kliknij Dodaj, aby uruchomić proces tworzenia reguł automatycznego przydzielania urządzeń do grup administracyjnych.

  Zostanie otwarte okno Nowa reguła.

 4. Wpisz nazwę reguły.
 5. Określ grupę administracyjną, do której urządzenia mobilne powinny zostać przydzielone po zainstalowaniu na nich aplikacji mobilnej Kaspersky Endpoint Security for Android. W tym celu kliknij Przeglądaj z prawej strony pola Grupa, do której zostaną przeniesione urządzenia, a następnie w otwartym oknie wybierz grupę.
 6. W sekcji Stosowanie reguły wybierz Uruchom raz dla każdego urządzenia.
 7. Zaznacz pole Przenieść tylko urządzenia, które nie są dodane do grup administracyjnych, aby podczas stosowania reguły, urządzenia mobilne, które zostały przydzielone do innych grup administracyjnych, nie były przydzielane do wybranej grupy.
 8. Zaznacz pole Włącz regułę, aby reguła była stosowana do nowo wykrytych urządzeń.
 9. Otwórz sekcję Aplikacje i wykonaj następujące czynności:
  1. Zaznacz pole Wersja systemu operacyjnego.
  2. Wybierz jeden lub kilka typów systemów operacyjnych urządzeń przydzielanych do określonej grupy: Android lub iOS.
 10. Kliknij OK.

Nowo utworzona reguła jest wyświetlana na liście reguł przydzielania urządzeń w sekcji Przenieś urządzenia okna właściwości folderu Urządzenia nieprzypisane.

Zgodnie z regułą Kaspersky Security Center przypisuje do wybranej grupy wszystkie urządzenia, które spełniają określone wymagania i znajdują się w folderze Urządzenia nieprzypisane. Urządzenia mobilne, które wcześniej zostały przydzielone do folderu Urządzenia nieprzypisane, mogą zostać ręcznie przydzielone do żądanej grupy administracyjnej folderu Zarządzane urządzenia. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania grupami administracyjnymi i działań wykonywanych na nieprzypisanych urządzeniach można znaleźć na stronie pomocy Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.