Łączenie urządzeń Android z siecią Wi-Fi

21 marca 2024

ID 90533

W celu połączenia urządzenia mobilnego z siecią Wi-Fi:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Wi-Fi.
 5. W sekcji Sieci Wi-Fi kliknij Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Sieć Wi-Fi.

 6. W polu Identyfikator zestawu usług (SSID) wpisz nazwę sieci Wi-Fi, która zawiera punkt dostępu (SSID).
 7. W sekcji Ochrona sieci wybierz typ zabezpieczenia sieci Wi-Fi (otwarta lub bezpieczna sieć, chroniona przy pomocy protokołu WEP lub WPA/WPA2 PSK).
 8. Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś bezpieczną sieć, w polu Hasło ustaw hasło dostępu do sieci.
 9. W polu Adres serwera proxy i port wprowadź adres IP lub nazwę DNS serwera proxy oraz numer portu (jeśli to konieczne).

  Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android w wersji 8.0 lub nowszego, nie można ponownie zdefiniować ustawień serwera proxy dla Wi-Fi przy użyciu zasady. Jednakże możesz ręcznie skonfigurować ustawienia serwera proxy dla sieci Wi-Fi na urządzeniu mobilnym.

  Jeśli do łączenia się z siecią Wi-Fi używasz serwera proxy, możesz użyć zasady do skonfigurowania ustawień łączenia z siecią. Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 8.0 lub nowszego należy ręcznie skonfigurować ustawienia serwera proxy. Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 8.0 lub nowszego nie możesz korzystać z zasady do zmiany ustawień połączenia z siecią Wi-Fi, za wyjątkiem hasła dostępu do sieci.

  Jeśli nie korzystasz z serwera proxy do łączenia się z siecią Wi-Fi, nie ma ograniczeń korzystania z zasad do zarządzania połączeniem z siecią Wi-Fi.

 10. W polu Nie używaj serwera proxy dla adresów wygeneruj listę adresów internetowych, do których dostęp można uzyskać bez użycia serwera proxy.

  Na przykład, możesz wprowadzić adres example.com. W tym przypadku serwer proxy nie będzie użyty w przypadku adresów pictures.example.com, example.com/movies itp. Protokół (na przykład http://) można pominąć.

  Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 8.0 lub nowszego, wykluczenie serwera proxy dla adresów internetowych nie działa.

 11. Kliknij OK.

  Dodana sieć Wi-Fi będzie wyświetlana na liście Sieci Wi-Fi.

  Na liście sieci można modyfikować lub usuwać sieci Wi-Fi, korzystając z przycisków Edytuj i Usuń, znajdujących się w górnej części listy.

 12. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center. Po zastosowaniu zasady na urządzeniu mobilnym, użytkownik może nawiązać połączenie z dodaną siecią Wi-Fi, bez określania ustawień sieci.

Na urządzeniach z systemem Android w wersji 10.0 lub nowszej, jeśli użytkownik odmówi połączenia z proponowaną siecią Wi-Fi, uprawnienia aplikacji do zmiany stanu Wi-Fi zostaną cofnięte. Użytkownik musi nadać to uprawnienie ręcznie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.