Konfigurowanie VPN na urządzeniach Android (tylko Samsung)

21 marca 2024

ID 90755

Aby bezpiecznie łączyć urządzenie Android z sieciami Wi-Fi i chronić transfer danych, należy skonfigurować ustawienia dla VPN (Virtual Private Network - wirtualna sieć prywatna).

Konfiguracja VPN jest możliwa tylko dla urządzeń Samsung.

Podczas korzystania z wirtualnej sieci prywatnej należy mieć na uwadze następujące wymagania:

 • Aplikacja, która korzysta z połączenia VPN, musi być dozwolona w ustawieniach Zapory sieciowej.
 • Ustawienia wirtualnej sieci prywatnej, które są skonfigurowane w zasadzie, nie mogą być stosowane w aplikacjach systemowych. Połączenie VPN dla aplikacji systemowych musi być konfigurowane ręcznie.
 • Niektóre aplikacje, które wykorzystują połączenie VPN, muszą posiadać dodatkowe ustawienia skonfigurowane przy pierwszym uruchomieniu. Aby skonfigurować ustawienia, połączenie VPN musi być dozwolone w ustawieniach aplikacji.

W celu skonfigurowania VPN na urządzeniu mobilnym użytkownika:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Zarządzaj Samsung KNOX → Zarządzaj urządzeniami Samsung.
 5. W sekcji VPN kliknij przycisk Konfiguruj.

  Zostanie otwarte okno Sieć VPN.

 6. Z listy rozwijalnej Typ połączenia wybierz typ połączenia VPN.
 7. W polu Nazwa sieci wprowadź nazwę kanału VPN.
 8. W polu Adres serwera wpisz nazwę sieci lub adres IP serwera VPN.
 9. Na liście Domena/domeny wyszukiwania DNS wpisz domenę wyszukiwania DNS, która ma zostać automatycznie dodana do nazwy serwera DNS.

  Możesz określić kilka domen wyszukiwania DNS, oddzielając je spacjami.

 10. W polu Serwer(y) DNS wprowadź pełną nazwę domeny lub adres IP serwera DNS.

  Możesz określić kilka serwerów DNS, oddzielając je spacjami.

 11. W polu Routing wprowadź zakres adresów IP, z którymi dane są wymieniane za pośrednictwem połączenia VPN.

  Jeśli zakres adresów IP nie jest określony w polu Routing, cały ruch internetowy będzie przechodził poprzez połączenie VPN.

 12. Dodatkowo skonfiguruj następujące ustawienia dla sieci typów IPSec Xauth PSK i L2TP IPSec PSK:
  1. W polu Klucz współdzielony IPSec wprowadź hasło do predefiniowanego klucza IPSec.
  2. W polu IPSec ID wprowadź nazwę użytkownika urządzenia mobilnego.
 13. Dla sieci L2TP IPSec PSK dodatkowo określ hasło do klucza L2TP w polu Klucz L2TP.
 14. Dla sieci PPTP zaznacz pole Użyj połączenia SSL, aby aplikacja używała metody szyfrowania danych MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption) do zabezpieczenia transmisji danych, gdy urządzenie mobilne łączy się z serwerem VPN.
 15. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.