Używaj Kaspersky Private Security Network

21 marca 2024

ID 212391

Kaspersky Private Security Network (zwany dalej również Private KSN lub KPSN) to rozwiązanie, które zapewnia dostęp do baz danych reputacji Kaspersky Security Network, bez wysyłania danych z urządzeń użytkowników do Kaspersky Security Network.

Baza danych reputacji obiektów (plików lub adresów URL) jest przechowywana na serwerze Kaspersky Private Security Network, ale nie na serwerach Kaspersky Security Network. Bazy danych reputacji KPSN są przechowywane w sieci firmowej i zarządzane przez administratora firmy.

Gdy KPSN jest włączony, Kaspersky Endpoint Security nie wysyła żadnych danych statystycznych z urządzeń użytkowników do KSN.

Aby włączyć korzystanie z Private KSN za pośrednictwem Kaspersky Security Center:

  1. W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console, kliknij Ustawienia (NWC_settings_icon).

    Zostanie otwarte okno właściwości Serwera administracyjnego.

  2. Na karcie Ogólne wybierz sekcję Ustawienia proxy KSN.
  3. Ustaw przełącznik do pozycji Użyj Kaspersky Private Security Network WŁĄCZONE.
  4. Kliknij przycisk Wybierz plik z ustawieniami serwera proxy KSN, a następnie wyszukaj plik konfiguracyjny z rozszerzeniem pkcs7 lub pem (dostarczonym przez Kaspersky).
  5. Kliknij Otwórz.
  6. Jeśli we właściwościach Serwera administracyjnego skonfigurowano ustawienia serwera proxy, ale architektura sieci wymaga bezpośredniego korzystania z prywatnego KSN, włącz opcję Ignoruj ustawienia serwera proxy KSC podczas łączenia się z Prywatną siecią KSN. W przeciwnym razie żądania z zarządzanych aplikacji nie mogą dotrzeć do Prywatnej sieci KSN.
  7. Kliknij przycisk Save.

Po pobraniu ustawień interfejs wyświetla nazwę i kontakty dostawcy, a także datę utworzenia pliku z ustawieniami Prywantej sieci KSN. Ustawienia KPSN są stosowane do urządzeń mobilnych.

Po przełączeniu się na Private KSN, Kontrola aplikacji nie obsługuje kategorii aplikacji dostępnych podczas korzystania z Global KSN. Kategoryzacja aplikacji będzie dostępna, jeśli zdecydujesz się wrócić do KSN.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.