Konfigurowanie VPN na urządzeniach iOS MDM

21 marca 2024

ID 90374

Aby połączyć urządzenie iOS MDM z wirtualną siecią prywatną (VPN) i chronić dane podczas łączenia z VPN, skonfiguruj ustawienia połączenia z VPN.

W celu skonfigurowania połączenia z VPN na urządzeniu iOS MDM użytkownika:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia iOS MDM.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję VPN.
 5. W sekcji Sieci VPN kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Sieć VPN.

 6. W polu Nazwa sieci wprowadź nazwę kanału VPN.
 7. Z listy rozwijalnej Typ połączenia wybierz typ połączenia VPN:
  • L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol). Połączenie obsługuje autoryzację użytkownika urządzenia mobilnego iOS MDM przy uzyciu haseł MS-CHAP v2, uwierzytelniania dwuskładnikowe i automatycznego uwierzytelniania przy użyciu klucza publicznego.
  • PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol). Połączenie obsługuje autoryzację użytkownika urządzenia mobilnego iOS MDM przy użyciu haseł MS-CHAP v2 i uwierzytelniania dwuskładnikowego.
  • IPSec (Cisco). Połączenie obsługuje autoryzację użytkownika w oparciu o hasło, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i automatyczną autoryzację przy użyciu klucza publicznego i certyfikatów.
  • Cisco AnyConnect. Połączenie obsługuje zaporę sieciową Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) w wersji 8.0(3).1 lub nowszej. Aby skonfigurować połączenie VPN, zainstaluj aplikację Cisco AnyConnect z poziomu App Store na urządzeniu mobilnym iOS MDM.
  • Juniper SSL. Połączenie obsługuje bramę VPN Juniper Networks SSL SA Series w wersji 6.4 lub nowszej z pakietem Juniper Networks IVE w wersji 7.0 lub nowszej. Aby skonfigurować połączenie VPN, zainstaluj aplikację JUNOS z poziomu App Store na urządzeniu mobilnym iOS MDM.
  • F5 SSL. Połączenie obsługuje rozwiązania SSL VPN: F5 BIG-IP Edge Gateway, Access Policy Manager oraz Fire. Aby skonfigurować połączenie VPN, zainstaluj aplikację F5 BIG-IP Edge Client z poziomu App Store na urządzeniu mobilnym iOS MDM.
  • SonicWALL Mobile Connect. Połączenie obsługuje urządzenia SonicWALL Aventail E-Class Secure Remote Access w wersji 10.5.4 lub nowszej, urządzenia SonicWALL SRA w wersji 5.5 lub nowszej, a także urządzenia SonicWALL Next-Generation Firewall, w tym TZ, NSA, E-Class NSA z systemem SonicOS w wersji 5.8.1.0 lub nowszej. Aby skonfigurować połączenie VPN, zainstaluj aplikację SonicWALL Mobile Connect z poziomu App Store na urządzeniu mobilnym iOS MDM.
  • Aruba VIA. Połączenie obsługuje kontrolery dostępu Aruba Networks. Aby je skonfigurować, zainstaluj aplikację Aruba Networks VIA z poziomu App Store na urządzeniu mobilnym iOS MDM.
  • Niestandardowy SSL. Połączenie obsługuje autoryzację użytkownika urządzenia mobilnego iOS MDM przy użyciu haseł i certyfikatów oraz uwierzytelniania dwuskładnikowego.
 8. W polu Adres serwera wpisz nazwę sieci lub adres IP serwera VPN.
 9. W polu Nazwa konta wprowadź nazwę konta dla autoryzacji na serwerze VPN. Możesz użyć makr dostępnych na liście Dostępne makra.
 10. Skonfiguruj ustawienia ochrony połączenia VPN zgodnie z wybranym typem wirtualnej sieci prywatnej.
 11. Jeśli to konieczne, skonfiguruj ustawienia połączenia VPN poprzez serwer proxy:
  1. Wybierz zakładkę Ustawienia serwera proxy.
  2. Wybierz tryb konfiguracji serwera proxy i określ ustawienia połączenia.
  3. Kliknij OK.

  Ustawienia połączenia urządzenia z VPN poprzez serwer proxy zostaną skonfigurowane na urządzeniu iOS MDM.

 12. Kliknij OK.

  Nowa sieć VPN będzie wyświetlana na liście.

 13. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia połączenia z VPN zostaną skonfigurowane na urządzeniu iOS MDM użytkownika po zastosowaniu zasady.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.