Skanowanie urządzenia

21 marca 2024

ID 85648

Antywirus posiada kilka ograniczeń:

 • Jeśli Antywirus jest uruchomiony, zagrożenie wykryte w pamięci zewnętrznej urządzenia (takie jak karta SD) nie może zostać zneutralizowane automatycznie w profilu roboczym (Aplikacje z ikoną teczki, Konfigurowanie profilu roboczego Android). Kaspersky Endpoint Security for Android nie ma dostępu do pamięci zewnętrznej w profilu roboczym. Informacje o wykrytych obiektach są wyświetlane w powiadomieniach aplikacji. Aby zneutralizować obiekty wykryte w pamięci zewnętrznej, pliki obiektów muszą zostać usunięte ręcznie, a skanowanie urządzenia musi zostać uruchomione ponownie.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne, Kaspersky Endpoint Security for Android nie może skanować plików o rozmiarze 2 GB lub większym. Podczas skanowania aplikacja pomija takie pliki bez informowania o tym fakcie.

W celu uruchomienia skanowania urządzenia:

 1. W oknie głównym Kaspersky Endpoint Security dotknij UstawieniaUstawienia aplikacjiAntywirus Rozpocznij skanowanie.
 2. Wybierz obszar skanowania urządzenia:
  • Skanuj całe urządzenie. Aplikacja skanuje cały system plików urządzenia.
  • Skanuj zainstalowane aplikacje. Aplikacja skanuje tylko zainstalowane aplikacje.
  • Skanowanie obiektów. Aplikacja skanuje wybrany folder lub pojedynczy plik. Możesz wybrać pojedynczy obiekt (folder lub plik) lub jedną z następujących partycji pamięci urządzenia:
   • Pamięć urządzenia. Pamięć całego urządzenia przeznaczona do odczytu. Dotyczy to także partycji pamięci systemowej, w której przechowywane są pliki systemu operacyjnego.
   • Pamięć wewnętrzna. Partycja pamięci urządzenia przeznaczona do instalowania aplikacji i przechowywania multimediów, dokumentów i innych plików.
   • Pamięć zewnętrzna. Zewnętrzna karta pamięci SD. Jeśli nie ma zewnętrznej karty SD, ta opcja będzie ukryta.

Dostęp do ustawień skanowania antywirusowego może być ograniczony przez Twojego administratora.

Aby skonfigurować skanowanie w poszukiwaniu wirusów:

 1. W oknie głównym Kaspersky Endpoint Security dotknij UstawieniaUstawienia aplikacjiAntywirus Ustawienia skanowania.
 2. Jeśli chcesz, żeby podczas skanowania aplikacja wykrywała adware oraz aplikacje, które mogły zostać użyte przez hakerów do uszkodzenia urządzenia lub danych, przełącz przycisk przełącznika Adware, auto-dialery i inne.
 3. Kliknij Akcja po wykryciu zagrożenia, a następnie wybierz akcję, jaką aplikacja wykona domyślnie:
  • Kwarantanna

   Kwarantanna przechowuje pliki w archiwum, więc nie mogą one uszkodzić urządzenia. Kwarantanna umożliwia usunięcie lub przywrócenie plików, które zostały przeniesione do odizolowanego magazynu.

  • Pytaj o akcję

   Aplikacja prosi użytkownika o wybranie akcji dla każdego wykrytego obiektu: pomiń, poddaj kwarantannie lub usuń. Po wykryciu wielu obiektów, możesz zastosować wybraną akcję do wszystkich obiektów.

  • Usuń

   Wykryte obiekty zostaną automatycznie usunięte. Nie są wymagane żadne dodatkowe działania. Przed usunięciem obiektu, Kaspersky Endpoint Security wyświetli tymczasowe powiadomienie o wykryciu obiektu.

  • Pomiń

   Jeśli wykryte obiekty zostaną pominięte, Kaspersky Endpoint Security ostrzeże użytkownika o problemach z ochroną urządzenia. Dla każdego pominiętego zagrożenia, aplikacja udostępnia działania, które użytkownik może wykonać w celu eliminacji zagrożenia. Lista pominiętych obiektów może ulec zmianie, na przykład, jeśli szkodliwy plik został usunięty lub przeniesiony. Aby uzyskać aktualną listę zagrożeń, uruchom pełne skanowanie urządzenia. Aby zapewnić solidną ochronę danych, wyeliminuj wszystkie wykryte obiekty.

Informacje o wykrytych zagrożeniach i podjętych działaniach są rejestrowane w raportach aplikacji (UstawieniaRaporty). Można wybrać wyświetlanie raportów dotyczących działań Antywirusa.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.