Łączenie urządzeń iOS MDM z siecią Wi-Fi

21 marca 2024

ID 88185

Aby urządzenie iOS MDM automatycznie łączyło się z dostępną siecią Wi-Fi i aby chronić dane podczas tego połączenia, należy skonfigurować ustawienia połączenia.

W celu skonfigurowania ustawień połączenia urządzenia iOS MDM z siecią Wi-Fi:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia iOS MDM.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Wi-Fi.
 5. W sekcji Sieci Wi-Fi kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Sieć Wi-Fi.

 6. W polu Identyfikator zestawu usług (SSID) wpisz nazwę sieci Wi-Fi, która zawiera punkt dostępu (SSID).
 7. Jeśli chcesz, żeby urządzenie iOS MDM automatycznie łączyło się z siecią Wi-Fi, zaznacz pole Automatyczne połączenie.
 8. Aby uniemożliwić połączenie urządzeń iOS MDM z siecią Wi-Fi wymagającą wstępnego uwierzytelniania, zaznacz pole Wyłącz wykrywanie sieci wymagających uwierzytelniania.

  Aby używać sieci wymagającej uwierzytelniania, musisz subskrybować sieć, zaakceptować umowę lub uiścić opłatę. Sieci wymagające uwierzytelnienia mogą znajdować się, na przykład, w hotelach i kawiarniach.

 9. Jeśli chcesz, żeby sieć Wi-Fi była ukrywana na liście dostępnych sieci na urządzeniu iOS MDM, zaznacz pole Sieć ukryta.

  W tej sytuacji, aby połączyć się z siecią, użytkownik musi ręcznie wpisać Identyfikator zestawu usług (SSID), określony w ustawieniach routera Wi-Fi na urządzeniu mobilnym.

 10. Z listy rozwijalnej Ochrona sieci wybierz typ ochrony połączenia z siecią Wi-Fi:
  • Wyłączono. Autoryzacja użytkownika nie jest wymagana.
  • WEP. Sieć jest zabezpieczona przy pomocy protokołu Wireless Encryption Protocol (WEP).
  • WPA/WPA2 (Personal). Sieć jest zabezpieczona przy pomocy protokołu WPA / WPA2 (Wi-Fi Protected Access).
  • WPA2 (Personal). Sieć jest zabezpieczona przy pomocy protokołu WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2.0). Ochrona WPA2 jest dostępna tylko na urządzeniach działających pod kontrolą systemu iOS w wersji 8 lub nowszej. WPA2 nie jest dostępne na urządzeniach Apple TV.
  • Dowolne (Personal). Sieć jest zabezpieczona przy pomocy protokołu szyfrowania WEP, WPA lub WPA2 w zależności od typu routera Wi-Fi. Do autoryzacji używany jest klucz szyfrowania unikatowy dla każdego użytkownika.
  • WEP (Dynamic). Sieć jest zabezpieczona przy pomocy protokołu WEP z użyciem klucza dynamicznego.
  • WPA/WPA2 (Enterprise). Sieć jest zabezpieczona przy pomocy protokołu szyfrowania WPA/WPA2 z użyciem protokołu 802.1X.
  • WPA2 (Enterprise). Sieć jest zabezpieczona przy pomocy protokołu szyfrowania WPA2 z użyciem jednego klucza współdzielonego przez wszystkich użytkowników (802.1X). Ochrona WPA2 jest dostępna tylko na urządzeniach działających pod kontrolą systemu iOS w wersji 8 lub nowszej. WPA2 nie jest dostępne na urządzeniach Apple TV.
  • Dowolne (Enterprise). Sieć jest zabezpieczona przy pomocy protokołu WEP lub WPA / WPA2 w zależności od typu routera Wi-Fi. Do autoryzacji używany jest jeden klucz szyfrowania dostępny dla wszystkich użytkowników.

  Jeśli wybrałeś WEP (Dynamic), WPA/WPA2 (Enterprise), WPA2 (Enterprise) lub Dowolne (Enterprise) na liście Ochrona sieci, w sekcji Protokoły możesz wybrać typy protokołów EAP (Extensible Authentication Protocol) do identyfikacji użytkownika w sieci Wi-Fi.

  W sekcji Certyfikaty zaufane możesz także utworzyć listę zaufanych certyfikatów do uwierzytelniania użytkownika urządzenia iOS MDM na zaufanych serwerach.

 11. Skonfiguruj ustawienia konta do autoryzacji użytkownika po połączeniu urządzenia iOS MDM z siecią Wi-Fi:
  1. W sekcji Uwierzytelnienie kliknij przycisk Konfiguruj.

   Zostanie otwarte okno Uwierzytelnianie.

  2. W polu Nazwa użytkownika wprowadź nazwę konta do autoryzacji użytkownika po połączeniu z siecią Wi-Fi.
  3. Aby użytkownik musiał ręcznie wpisywać hasło po każdym nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi, zaznacz pole Pytaj o hasło przy każdym połączeniu.
  4. W polu Hasło wpisz hasło do konta do autoryzacji w sieci Wi-Fi.
  5. Z listy rozwijalnej Certyfikat uwierzytelniania wybierz certyfikat do autoryzacji użytkownika w sieci Wi-Fi. Jeśli na liście nie ma żadnego certyfikatu, możesz go dodać w sekcji Certyfikaty.
  6. W polu ID użytkownika wprowadź ID użytkownika, wyświetlany podczas transmisji danych po autoryzacji zamiast nazwy użytkownika.

   Identyfikator użytkownika został stworzony w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa procesu autoryzacji - nazwa użytkownika nie jest wyświetlana otwarcie, ale przesyłana poprzez zaszyfrowany tunel TLS.

  7. Kliknij OK.

  Ustawienia konta do autoryzacji użytkownika po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi zostaną skonfigurowane na urządzeniu iOS MDM.

 12. Jeśli to konieczne, skonfiguruj ustawienia połączenia z siecią Wi-Fi poprzez serwer proxy:
  1. W sekcji Serwer proxy kliknij przycisk Konfiguruj.
  2. W otwartym oknie Serwer proxy wybierz tryb konfiguracji serwera proxy i określ ustawienia połączenia.
  3. Kliknij OK.

  Ustawienia połączenia urządzenia z siecią Wi-Fi poprzez serwer proxy zostaną skonfigurowane na urządzeniu iOS MDM.

 13. Kliknij OK.

  Nowa sieć Wi-Fi będzie wyświetlana na liście.

 14. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia połączenia z siecią Wi-Fi zostaną skonfigurowane na urządzeniu iOS MDM użytkownika po zastosowaniu zasady. Urządzenie mobilne użytkownika zostanie automatycznie połączone z dostępnymi sieciami Wi-Fi. Bezpieczeństwo danych podczas połączenia z siecią Wi-Fi jest zapewniane przez technologię uwierzytelniania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.