Słownik

21 marca 2024

ID 95897

Administrator Kaspersky Security Center

Osoba zarządzająca działaniami aplikacji za pośrednictwem systemu zdalnego zarządzania Kaspersky Security Center.

Administrator urządzenia

Zestaw uprawnień aplikacji na urządzeniu z systemem Android, który umożliwia aplikacji użycie zasad zarządzania urządzeniami. Jest on konieczny do zaimplementowania w pełni funkcjonalnej wersji programu Kaspersky Endpoint Security na urządzeniach z systemem Android.

Aktywowanie aplikacji

Przełączanie aplikacji do trybu pełnej funkcjonalności. Aktywacja aplikacji jest przeprowadzana przez użytkownika podczas lub po instalacji aplikacji. Aby aktywować aplikację, należy posiadać kod aktywacyjny lub plik klucza.

Antywirusowe bazy danych

Bazy danych zawierające informacje o zagrożeniach ochrony komputera znane specjalistom z Kaspersky w momencie opublikowania antywirusowych baz danych. Wpisy w antywirusowych bazach danych umożliwiają wykrywanie szkodliwego kodu w skanowanych obiektach. Antywirusowe bazy danych są tworzone przez specjalistów z Kaspersky i aktualizowane co godzinę.

Autonomiczny pakiet instalacyjny

Plik instalacyjny Kaspersky Endpoint Security dla systemu operacyjnego Android, który zawiera ustawienia połączenia aplikacji z Serwerem administracyjnym. Jest on tworzony na podstawie pakietu instalacyjnego tej aplikacji i jest szczególnym elementem pakietu aplikacji mobilnej.

Certyfikat Apple Push Notification service (APNs)

Certyfikat podpisany przez Apple, który umożliwia korzystanie z Apple Push Notification. Za pośrednictwem Apple Push Notification serwer iOS MDM Server może zarządzać urządzeniami iOS.

Grupa administracyjna

Zestaw zarządzanych urządzeń, takich jak urządzenia mobilne pogrupowane według wykonywanych funkcji, a także zestaw aplikacji zainstalowanych na tych urządzeniach. Zarządzane urządzenia są pogrupowane tak, aby możliwe było zarządzanie nimi jako jednostką. Na przykład, urządzenia mobilne działające na tym samym systemie operacyjnym mogą zostać połączone w grupy administracyjne. Grupa może zawierać w sobie inne grupy administracyjne. Dla urządzeń w grupie możliwe jest utworzenie zasad grupy i zadań grupowych.

IMAP

Protokół umożliwiający dostęp do poczty. W przeciwieństwie do protokołu POP3, IMAP zapewnia więcej możliwości pracy ze skrzynkami pocztowymi, na przykład zarządzanie folderami oraz wiadomościami bez kopiowania ich zawartości z serwera pocztowego. Protokół IMAP korzysta z portu 134.

Kaspersky Private Security Network (Private KSN)

Kaspersky Private Security Network to rozwiązanie, które zapewnia użytkownikom urządzeń z zainstalowanymi aplikacjami Kaspersky dostęp do baz danych reputacji Kaspersky Security Network i innych danych statystycznych - bez wysyłania danych z ich urządzeń do Kaspersky Security Network. Kaspersky Private Security Network jest przeznaczony dla klientów korporacyjnych, którzy nie mogą uczestniczyć w Kaspersky Security Network z jednego z następujących powodów:

  • Urządzenia użytkownika nie są połączone z internetem.
  • Przesyłanie jakichkolwiek danych poza kraj lub korporacyjną sieć LAN jest zabronione przez prawo lub korporacyjne zasady bezpieczeństwa.

Kaspersky Security Center Web Server

Składnik Kaspersky Security Center, który jest instalowany wraz z Serwerem administracyjnym. Serwer sieciowy został zaprojektowany do przesyłania poprzez sieć autonomicznych pakietów instalacyjnych, profili iOS MDM oraz plików z folderu współdzielonego.

Kaspersky Security Network (KSN)

Usługa chmury oferująca dostęp do bazy danych firmy Kaspersky, zawierającej ciągle aktualizowane informacje o reputacji plików, zasobów sieciowych oraz oprogramowania. Kaspersky Security Network zapewnia przyspieszenie czasu odpowiedzi aplikacji Kaspersky na zagrożenia, ulepszenie działania niektórych modułów ochrony oraz zmniejszenie ryzyka fałszywych alarmów.

Kategorie Kaspersky

Predefiniowane kategorie danych, stworzone przez ekspertów z Kaspersky. Kategorie mogą być aktualizowane podczas aktualizacji baz danych aplikacji. Administrator ds. bezpieczeństwa nie może modyfikować ani usuwać predefiniowanych kategorii.

Kod aktywacyjny

Kod, który otrzymasz po zakupie licencji dla Kaspersky Endpoint Security. Ten kod jest wymagany do aktywacji aplikacji.

Kod aktywacyjny jest unikatową sekwencją dwudziestu liter i cyfr w formacie xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

Kod odblokowujący

Kod, który możesz uzyskać w Kaspersky Security Center. Jest on potrzebny do odblokowania urządzenia po wykonaniu poleceń Blokada oraz Lokalizacja, Alarm lub Zrób zdjęcie (mugshot) i gdy wyzwolona zostaje Autoochrona.

Kontrola zgodności

Sprawdzanie, czy ustawienia urządzenia mobilnego i Kaspersky Endpoint Security for Android odpowiadają firmowym wymaganiom bezpieczeństwa. Firmowe wymagania bezpieczeństwa regulują korzystanie z urządzenia. Na przykład, ochrona w czasie rzeczywistym musi być włączona na urządzeniu, antywirusowe bazy danych muszą być aktualne, a hasło do urządzenia musi być wystarczająco silne. Kontrola zgodności opiera się na liście reguł. Reguła zgodności obejmuje następujące komponenty:

  • Kryterium sprawdzania urządzenia (na przykład, brak zabronionych aplikacji na urządzeniu)
  • Czas, jaki użytkownik ma na wyeliminowanie niezgodności (na przykład 24 godziny)
  • Działanie, jakie zostanie podjęte na urządzeniu, jeśli użytkownik nie wyeliminuje niezgodności w określonym przedziale czasu (na przykład, zablokowanie urządzenia)
Kwarantanna

Folder, do którego aplikacja Kaspersky przenosi wykryte prawdopodobnie zainfekowane obiekty. Obiekty są przechowywane w Kwarantannie w postaci zaszyfrowanej w celu uniknięcia jakiegokolwiek wpływu na komputer.

Licencja

Czasowo ograniczone prawo do korzystania z aplikacji nadane zgodnie z Umową licencyjną.

Okres ważności licencji

Okres, w którym masz dostęp do funkcji aplikacji i posiadasz uprawnienia do korzystania z dodatkowych usług. Usługi, z których możesz korzystać, zależą od typu licencji.

Pakiet instalacyjny

Zestaw plików utworzonych dla zdalnej instalacji aplikacji Kaspersky przy pomocy systemu zdalnego zarządzania. Pakiet instalacyjny jest tworzony na podstawie dedykowanych plików znajdujących się w pakiecie dystrybucyjnym aplikacji. Pakiet instalacyjny zawiera szereg ustawień potrzebnych do zainstalowania aplikacji i uruchomienia od razu po instalacji. Wartości ustawień w pakiecie dystrybucyjnym odpowiadają domyślnym wartościom ustawień aplikacji.

Phishing

Rodzaj oszustwa internetowego, którego celem jest uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do poufnych danych użytkownika.

Plik klucza

Plik w formacie xxxxxxxx.key, który umożliwia korzystanie z aplikacji firmy Kaspersky na warunkach licencji testowej lub komercyjnej. Aplikacja generuje plik klucza w oparciu o kod aktywacyjny. Możesz użyć aplikacji tylko wtedy, gdy posiadasz plik klucza.

Plik manifestu

Plik w formacie PLIST zawierający odnośnik do pliku aplikacji (plik ipa) znajdującego się na serwerze sieciowym. Jest on używany przez urządzenia z systemem iOS do lokalizacji, pobierania i instalowania aplikacji z serwera sieciowego.

POP3

Protokół sieciowy używany przez klienta poczty do odbierania wiadomości z serwera pocztowego.

Profil informacyjny

Zbiór ustawień niezbędny do działania aplikacji na urządzeniach mobilnych iOS. Profil informacyjny zawiera informacje o licencji; jest połączony z określoną aplikacją.

Profil iOS MDM

Profil zawierający zbiór ustawień do podłączenia urządzeń mobilnych iOS do Serwera administracyjnego. Profil iOS MDM umożliwia wysyłanie profili konfiguracyjnych iOS w tle poprzez serwer iOS MDM, a także pobranie rozszerzonych informacji diagnostycznych dotyczących urządzeń mobilnych. Odsyłacz do profilu iOS MDM powinien zostać wysłany do użytkownika w celu umożliwienia serwerowi iOS MDM wykrycie i podłączenie urządzenia mobilnego użytkownika z systemem iOS.

Profil roboczy Android

Bezpieczne środowisko na urządzeniu użytkownika, w którym administrator może zarządzać aplikacjami i kontami użytkowników bez ograniczenia korzystania z danych osobowych przez użytkownika. Po utworzeniu profilu roboczego na urządzeniu mobilnym użytkownika, automatycznie instalowane są w profilu roboczym następujące aplikacje: Sklep Google Play, Google Chrome, Pobrane, Kaspersky Endpoint Security for Android i inne. Aplikacje firmowe zainstalowane w profilu roboczym oraz powiadomienia tych aplikacji oznaczone są ikoną czerwonej teczki. Dla aplikacji Google Play należy utworzyć oddzielne konto firmowe Google. Aplikacje zainstalowane w profilu roboczym pojawią się na ogólnej liście aplikacji.

Serwer administracyjny

Moduł aplikacji Kaspersky Security Center realizujący funkcje scentralizowanego przechowywania informacji na temat wszystkich aplikacji firmy Kaspersky zainstalowanych w sieci korporacyjnej. Może być używany do zarządzania tymi aplikacjami.

Serwer iOS MDM

Składnik Kaspersky Endpoint Security zainstalowany na urządzeniu klienckim pozwalający na połączenie urządzeń mobilnych iOS z Serwerem administracyjnym i zarządzanie urządzeniami mobilnymi iOS za pośrednictwem usługi Apple Push Notifications (APNs).

Serwer proxy

Usługa sieci komputerowej, która umożliwia użytkownikom wysyłanie bezpośrednich żądań do innych usług sieciowych. Użytkownik łączy się z serwerem proxy i żąda określonego zasobu (na przykład, pliku), znajdującego się na innym serwerze. Następnie serwer proxy łączy się z określonym serwerem i uzyskuje z niego zasób lub zwraca zasób ze swojej pamięci podręcznej (jeśli proxy posiada swoją pamięć podręczną). W niektórych przypadkach żądanie użytkownika lub odpowiedź serwera może być zmodyfikowana przez serwer proxy dla określonych celów.

Serwer urządzeń mobilnych Exchange

Komponent programu Kaspersky Endpoint Security, który umożliwia podłączenie urządzeń mobilnych Exchange ActiveSync do Serwera administracyjnego.

Serwery aktualizacji Kaspersky

Serwery HTTP(S) firmy Kaspersky, z których aplikacje Kaspersky pobierają uaktualnienia baz danych i modułów aplikacji.

SSL

Protokół szyfrowania danych używany w internecie i sieciach lokalnych. Protokół Secure Sockets Layer (SSL) jest używany w aplikacjach internetowych do tworzenia bezpiecznego połączenia między klientem a serwerem.

Stacja robocza administratora

Komputer, na którym została wdrożona Konsola administracyjna Kaspersky Security Center. Jeśli wtyczka zarządzająca aplikacją jest zainstalowana na stacji roboczej administratora, administrator może zarządzać aplikacjami mobilnymi Kaspersky Endpoint Security, które są zainstalowane na urządzeniach użytkownika.

Subskrypcja

Umożliwia korzystanie z aplikacji z wybranymi parametrami (data wygaśnięcia i liczba urządzeń). Możesz wstrzymać lub wznowić subskrypcję, odnowić ją automatycznie lub anulować ją.

Umowa licencyjna

Wiążąca umowa prawna zawierana pomiędzy Tobą a firmą AO Kaspersky Lab, która określa zasady korzystania z zakupionej aplikacji.

Urządzenie EAS

Urządzenie mobilne podłączone do Serwera administracyjnego za pośrednictwem protokołu Exchange ActiveSync.

Urządzenie iOS MDM

Urządzenie mobilne iOS, kontrolowane przez serwer iOS MDM.

Urządzenie nadzorowane

Urządzenie iOS, którego ustawienia są monitorowane przez Apple Configurator, program do konfiguracji grupowej urządzeń iOS. Urządzenie nadzorowane posiada stan supervised (nadzorowane) w Apple Configurator. Za każdym razem, gdy urządzenie nadzorowane nawiązuje połączenie z komputerem, Apple Configurator porównuje konfigurację urządzenia z określonymi ustawieniami referencyjnymi, a następnie ponownie je definiuje (jeśli jest to konieczne). Urządzenie nadzorowane nie może zostać zsynchronizowane z aplikacją Apple Configurator, zainstalowaną na innym komputerze.

Każde urządzenie nadzorowane oferuje więcej ustawień do ponownego zdefiniowania za pośrednictwem zasady Kaspersky Device Management for iOS niż urządzenie nienadozrowane. Na przykład, możesz skonfigurować serwer proxy HTTP do monitorowania ruchu internetowego na urządzeniu w obrębie sieci firmowej. Domyślnie, wszystkie urządzenia mobilne są nienadzorowane.

Wirus

Program, który infekuje inne programy poprzez dodanie do nich swojego kodu w celu uzyskania kontroli, gdy uruchamiane są zainfekowane pliki. Ta prosta definicja umożliwia identyfikowanie głównej akcji, wykonanej przez dowolnego wirusa: infekcji.

Wtyczka do zarządzania aplikacją

Dedykowany moduł, który zawiera interfejs zarządzania aplikacjami firmy Kaspersky poprzez Konsolę administracyjną. Każda aplikacja, która może być zarządzana za pomocą Kaspersky Security Center SPE posiada swoją własną wtyczkę do zarządzania aplikacją. Wtyczka do zarządzania aplikacją jest zawarta we wszystkich aplikacjach Kaspersky, które mogą być zarządzane za pomocą Kaspersky Security Center.

Zadanie grupowe

Zadanie przeznaczone dla grupy administracyjnej i wykonywane na zarządzanych urządzeniach tej grupy.

Żądanie podpisania certyfikatu

Plik z ustawieniami Serwera administracyjnego, który jest zatwierdzony przez Kaspersky, a następnie zostaje wysłany do Apple w celu uzyskania certyfikatu APNs.

Zasada

Zestaw ustawień aplikacji i aplikacji mobilnych Kaspersky Endpoint Security stosowany na urządzeniach w grupach administracyjnych bądź na pojedynczych urządzeniach. Różne zasady mogą być stosowane dla różnych grup administracyjnych. Zasada zawiera skonfigurowane ustawienia wszystkich funkcji aplikacji mobilnych Kaspersky Endpoint Security.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.