Przenoszenie nieprzypisanych urządzeń mobilnych do grup administracyjnych

21 marca 2024

ID 218459

Gdy aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android lub Kaspersky Security for iOS jest zainstalowana na urządzeniach mobilnych, są one wyświetlane na stronie Wykrywanie i wdrażanie > Nieprzypisane urządzenia Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console. Aby zarządzać nowo podłączonymi urządzeniami, możesz utworzyć regułę ich automatycznego przydzielania do grup administracyjnych lub ręcznie przenieść je do grupy administracyjnej.

Aby przenieść nieprzypisane urządzenie mobilne do grupy administracyjnej:

  1. W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console wybierz Wykrywanie i wdrażanie > Nieprzypisane urządzenia.
  2. Wybierz urządzenie, które chcesz przenieść do grupy administracyjnej, a następnie kliknij Przenieś do grupy.
  3. Z drzewa grup administracyjnych, które się otworzy, wybierz grupę docelową, do której chcesz przenieść urządzenie.

    Możesz utworzyć nową grupę administracyjną, wybierając istniejącą grupę, a następnie klikając Dodaj grupę podrzędną.

  4. Kliknij Przenieś.

Urządzenie zostanie przeniesione do określonej grupy administracyjnej i zostaną do niego zastosowane zasady grupy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.