Konfigurowanie skrzynki pocztowej na urządzeniach iOS MDM

21 marca 2024

ID 88332

Aby umożliwić użytkownikowi urządzenia iOS MDM pracę z wiadomościami e-mail, dodaj konto pocztowe użytkownika do listy kont na urządzeniu iOS MDM.

Domyślnie, konto pocztowe jest dodawane z następującymi ustawieniami:

 • Protokół pocztowy – IMAP.
 • Użytkownik może przenosić wiadomości e-mail między kontami użytkownika oraz synchronizować adresy kont.
 • Użytkownik może używać dowolnego klienta poczty e-mail (inny niż Mail) do korzystania z poczty.
 • Połączenie SSL nie jest używane podczas przesyłania wiadomości.

Możesz zmodyfikować określone ustawienia podczas dodawania konta.

W celu dodania konta e-mail użytkownika urządzenia iOS MDM:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia iOS MDM.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz E-mail.
 5. W sekcji Konto e-mail kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Konto e-mail.

 6. W polu Opis wpisz opis konta e-mail użytkownika.
 7. Wybierz protokół pocztowy:
  • POP
  • IMAP
 8. Jeśli to konieczne, w polu Przedrostek ścieżki IMAP określ przedrostek ścieżki IMAP.

  Przedrostek ścieżki IMAP musi zostać wprowadzony z użyciem wielkich liter (na przykład: GMAIL dla Google Mail). To pole jest dostępne, jeśli wybrano protokół konta IMAP.

 9. W polu Nazwa użytkownika wyświetlana w wiadomościach wprowadź nazwę użytkownika, jaka ma być wyświetlana w polu Od: dla wszystkich wiadomości wychodzących.
 10. W polu Adres e-mail określ adres e-mail użytkownika urządzenia iOS MDM.
 11. Skonfiguruj ustawienia dodatkowe konta e-mail:
  • Aby umożliwić użytkownikowi przenoszenie wiadomości e-mail pomiędzy kontami użytkownika, zaznacz pole Zezwól na przenoszenie wiadomości pomiędzy kontami.
  • Aby zezwolić na synchronizację używanych adresów e-mail pomiędzy kontami użytkowników, zaznacz pole Zezwól na synchronizację ostatnich adresów.
  • Aby zezwolić użytkownikowi na użycie usługi Mail Drop do wysyłania załączników o dużych rozmiarach, zaznacz pole Zezwól na Mail Drop.
  • Aby zezwolić użytkownikowi na używanie tylko standardowego klienta poczty elektronicznej iOS, zaznacz pole Zezwól wyłącznie na korzystanie z aplikacji Mail.
 12. Skonfiguruj ustawienia korzystania z protokołu S/MIME w aplikacji Mail. S/MIME to protokół przesyłania zaszyfrowanych wiadomości posiadających podpis cyfrowy.
  • Aby używać protokołu S/MIME do podpisywania poczty wychodzącej, zaznacz pole Podpisuj wiadomości i wybierz certyfikat dla podpisu. Podpis cyfrowy potwierdza autentyczność nadawcy i wskazuje, że zawartość wiadomości nie została zmodyfikowana podczas przesyłania do odbiorcy. Podpis wiadomości jest dostępny na urządzeniach działających pod kontrolą systemu iOS w wersji 10.3 lub nowszej.
  • Aby używać protokołu S/MIME do szyfrowania poczty wychodzącej, zaznacz pole Domyślnie szyfruj wiadomości i wybierz certyfikat dla szyfrowania (klucz publiczny). Szyfrowanie wiadomości jest dostępne tylko na urządzeniach działających pod kontrolą systemu iOS w wersji 10.3 lub nowszej.
  • Aby umożliwić użytkownikowi szyfrowanie pojedynczych wiadomości, zaznacz pole Pokaż przycisk przełącznika do szyfrowania wiadomości. Aby wysłać szyfrowane wiadomości, użytkownik musi kliknąć ikonę mail_lock w aplikacji Mail, w polu Do.
 13. W sekcjach Serwer poczty przychodzącej i Serwer poczty wychodzącej kliknij przycisk Ustawienia w celu skonfigurowania ustawień połączenia z serwerem:
  • Adres serwera i port: Nazwy hostów lub adresy IP serwerów poczty przychodzącej i serwerów poczty wychodzącej oraz numery portów.
  • Nazwa konta: Nazwa konta użytkownika do autoryzacji serwera poczty wychodzącej i przychodzącej.
  • Typ uwierzytelniania: Typ uwierzytelniania konta e-mail użytkownika na serwerach poczty wychodzącej i przychodzącej.
  • Hasło: Hasło do konta do przeprowadzenia autoryzacji na serwerze poczty wychodzącej i przychodzącej, chronionym przy pomocy wybranej metody uwierzytelniania.
  • Używaj jednego hasła do serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej: Użycie jednego hasła do autoryzacji użytkownika na serwerach poczty przychodzącej i wychodzącej.
  • Użyj połączenia SSL: Użycie protokołu przesyłania danych SSL (Secure Sockets Layer), który wykorzystuje szyfrowanie i uwierzytelnianie w oparciu o certyfikat do zabezpieczenia transmisji danych.
 14. Kliknij OK.

  Nowe konto e-mail pojawi się na liście.

 15. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

W rezultacie, po zastosowaniu zasady, konta e-mail z utworzonej listy zostaną dodane na urządzeniu mobilnym użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.