Zapewnianie danych w Kaspersky Endpoint Security for Android

21 marca 2024

ID 96712

Produkt Kaspersky Security for Mobile jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (GDPR - General Data Protection Regulation).

Aby zainstalować aplikację, Ty lub użytkownik urządzenia musicie przeczytać i zaakceptować warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Ponadto można skonfigurować zasady, aby akceptować wymienione poniżej Oświadczenia globalnie dla wszystkich użytkowników. W przeciwnym razie użytkownicy zostaną poproszeni przez powiadomienie na głównym ekranie aplikacji o zaakceptowaniu następujących Oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika:

 • Oświadczenie Kaspersky Security Network
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych na potrzeby modułu Ochrona WWW
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych

Jeśli zdecydujesz się akceptować wyciągi globalnie, wersje oświadczeń zaakceptowane przez Kaspersky Security Center muszą być zgodne z wersjami już zaakceptowanymi przez użytkowników. W przeciwnym razie użytkownicy zostaną poinformowani o problemie i poproszeni o zaakceptowanie wersji oświadczenia zgodnej z wersją zaakceptowaną globalnie przez administratora. Stan urządzenia we wtyczce Kaspersky Security for Mobile (Devices) również zmieni się na Ostrzeżenie.

Użytkownik może zaakceptować warunki Oświadczenia lub je odrzucić w dowolnym momencie w sekcji Informacje o aplikacji w ustawieniach Kaspersky Endpoint Security for Android.

Wymiana informacji z Kaspersky Security Network

W celu udoskonalenia ochrony w czasie rzeczywistym, Kaspersky Endpoint Security for Android wykorzystuje usługę chmury Kaspersky Security Network podczas działania następujących komponentów:

 • Anti-Virus. Aplikacja uzyska dostęp do internetowej bazy wiedzy firmy Kaspersky, zawierającej reputację plików i aplikacji. Skanowanie wyszukuje zagrożenia, o których informacje nie zostały jeszcze dodane do antywirusowych baz danych, ale są już dostępne w KSN. Usługa chmury Kaspersky Security Network zapewnia pełne działanie Antywirusa i zmniejsza prawdopodobieństwo fałszywych alarmów.
 • Ochrona WWW. Aplikacja wykorzystuje dane pobrane z KSN do skanowania stron internetowych przed ich otwarciem. Aplikacja określa także kategorię strony internetowej do kontrolowania dostępu użytkowników do internetu w oparciu o listy dozwolonych i blokowanych kategorii (na przykład, kategoria "Komunikacja przez internet").
 • Kontrola aplikacji. Aplikacja określa kategorię aplikacji do ograniczenia uruchamiania aplikacji, które nie spełniają firmowych wymagań bezpieczeństwa, w oparciu o listy dozwolonych i blokowanych kategorii (na przykład, kategoria "Gry").

Informacje dotyczące typu danych wysyłanych do Kaspersky podczas korzystania z KSN w trakcie działania Antywirusa i Kontroli aplikacji są dostępne w Umowie licencyjnej. Akceptując warunki i postanowienia Umowy licencyjnej, wyrażasz zgodę na wysyłanie tych informacji.

Informacje o typie danych przesyłanych do Kaspersky podczas korzystania z KSN w trakcie działania Ochrony WWW są dostępne w Oświadczeniu dotyczącym przetwarzania danych w ramach Ochrony WWW. Akceptując warunki i postanowienia Oświadczenia, wyrażasz zgodę na wysyłanie tych informacji.

Informacje dotyczące typu danych statystycznych wysyłanych do Kaspersky podczas korzystania z KSN w trakcie działania aplikacji mobilnej Kaspersky Endpoint Security for Android są dostępne w Oświadczeniu Kaspersky Security Network. Akceptując warunki i postanowienia Oświadczenia, wyrażasz zgodę na wysyłanie tych informacji.

Dostarczanie danych zgodnie z Umową licencyjną

Jeżeli do aktywacji Oprogramowania jest używany Kod aktywacyjny, w celu weryfikacji uprawnionego wykorzystania Oprogramowania, Użytkownik końcowy wyraża zgodę na okresowe przekazywanie Posiadaczowi praw następujących informacji:

 • format danych w żądaniu wysłanym do infrastruktury Posiadacza praw; adres iPv4 usługi sieciowej, do którego uzyskiwano dostęp; rozmiar zawartości żądania wysłanego do infrastruktury Posiadacza praw; ID protokołu; kod aktywacyjny oprogramowania; typ kompresji danych; ID oprogramowania; zestaw identyfikatorów Oprogramowania, które może być aktywowane na urządzeniu użytkownika; wersja językowa Oprogramowania; pełna wersja Oprogramowania; unikatowy identyfikator urządzenia; data i godzina na urządzeniu użytkownika; ID instalacji Oprogramowania (PCID); wersję systemu operacyjnego, numer wersji systemu operacyjnego, numer aktualizacji systemu operacyjnego, wydanie systemu operacyjnego, rozszerzone informacje o wydaniu systemu operacyjnego; model urządzenia; rodzinę systemu operacyjnego; format danych w żądaniu wysłanym do infrastruktury Posiadacza praw; typ sumy kontrolnej przetwarzanego obiektu; nagłówek licencji Oprogramowania; ID regionalnego centrum aktywacji; dat i godzina utworzenia klucza licencyjnego Oprogramowania; identyfikator licencji Oprogramowania; ID modelu informacji użytego do dostarczenia licencji dla Oprogramowania; data i godzina wygaśnięcia licencji dla Oprogramowania; bieżący stan klucza licencyjnego Oprogramowania; typ użytej licencji dla Oprogramowania; typ licencji użytej do aktywowania Oprogramowania; identyfikator Oprogramowania pochodzący z licencji.

W celu ochrony Komputera przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa informacji Użytkownik końcowy zobowiązuje się do okresowego dostarczania Posiadaczowi praw następujących informacji:

 • typ sumy kontrolnej przetwarzanego obiektu; suma kontrolna przetwarzanego obiektu; identyfikator komponentu Oprogramowania;
 • identyfikator wyzwolonego wpisu w antywirusowych bazach danych Oprogramowania; znacznik czasu wyzwolonego wpisu w antywirusowych bazach danych Oprogramowania; typ wyzwolonego wpisu w antywirusowych bazach danych Oprogramowania; nazwa wykrytego szkodliwego programu lub legalnego oprogramowania, które może zostać użyte do uszkodzenia urządzenia lub danych użytkownika;
 • nazwa sklepu, z którego zainstalowano aplikację; nazwa pakietu aplikacji; klucz publiczny wykorzystywany do podpisywania pliku APK; suma kontrolna certyfikatu wykorzystywanego do podpisywania pliku APK; znacznik czasu certyfikatu cyfrowego;
 • pełna wersja Oprogramowania; ID aktualizacji Oprogramowania; typ zainstalowanego Oprogramowania; identyfikator konfiguracji; wynik działania Oprogramowania; kod błędu;
 • numery, które są wydzielone z pliku APK aplikacji dla systemu Android zgodnie z pewnymi regułami matematycznymi i które nie pozwalają na przywrócenie zawartości oryginalnego pliku; te dane nie zawierają nazw plików, ścieżek do plików, adresów, numerów telefonów lub innych informacji osobowych użytkowników.

Jeżeli Użytkownik wykorzystuje serwery aktualizacji Posiadacza praw do pobrania Aktualizacji, Użytkownik końcowy w celu zwiększenia wydajności procedury wyraża zgodę na okresowe dostarczanie Posiadaczowi praw następujących informacji

 • identyfikator Oprogramowania pochodzący z licencji; pełna wersja Oprogramowania; identyfikator licencji Oprogramowania; typ użytej licencji dla Oprogramowania; ID instalacji Oprogramowania (PCID); ID uruchomienia aktualizacji Oprogramowania; przetwarzany adres internetowy.

Posiadacz praw może użyć takich informacji także do otrzymywania statystycznych informacji o dystrybucji i użyciu Oprogramowania.

Uzyskane informacje są chronione przez Kaspersky zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Uzyskane informacje są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i są niszczone w miarę ich gromadzenia (dwa razy do roku) lub na żądanie Użytkownika. Ogólne statystyki są przechowywane cały czas.

Dostarczenia danych zgodnie z Oświadczeniem Kaspersky Security Network

Korzystanie z KSN może prowadzić do zwiększania skuteczności ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa sieci i informacji, którą to ochronę zapewnia Oprogramowanie.

Jeśli używasz licencji na 5 lub więcej węzłów, Posiadacz praw automatycznie otrzyma i przetworzy następujące dane podczas korzystania z KSN:

 • identyfikator wyzwolonego wpisu w antywirusowych bazach danych Oprogramowania; znacznik czasu wyzwolonego wpisu w antywirusowych bazach danych Oprogramowania; typ wyzwolonego wpisu w antywirusowych bazach danych Oprogramowania; data i godzina publikacji baz danych Oprogramowania; wersję systemu operacyjnego, numer wersji systemu operacyjnego, numer aktualizacji systemu operacyjnego, wydanie systemu operacyjnego, rozszerzone informacje o wydaniu systemu operacyjnego; wersja pakietu Service Pack dla systemu operacyjnego; charakterystyka wykrycia; suma kontrolna (MD5) przetwarzanego obiektu; nazwa przetwarzanego obiektu; flaga wskazująca, czy przetwarzany obiekt to plik PE; suma kontrolna (MD5) maski, która zablokowała usługę sieciową; sumę kontrolną (SHA256) przetwarzanego obiektu; rozmiar przetwarzanego obiektu; kod typu obiektów; decyzja Oprogramowania odnośnie przetwarzanego obiektu; ścieżka do przetwarzanego obiektu; kod katalogu; wersja komponentu Oprogramowania; wersja przesyłanych statystyk; ostatnio używany adres usługi sieciowej (URL, IP); typ klienta użytego do uzyskania dostępu do usługi sieciowej; adres iPv4 usługi sieciowej, do którego uzyskiwano dostęp; adres iPv6 usługi sieciowej, do którego uzyskiwano dostęp; adres internetowy źródła żądania usługi sieciowej (odnośnik); przetwarzany adres internetowy;
 • informacje o przeskanowanych obiektach (wersja aplikacji z AndroidManifest.xml; decyzja Oprogramowania odnośnie aplikacji; metoda użyta do uzyskania decyzji Oprogramowania odnośnie aplikacji; nazwa pakietu instalatora w sklepie; nazwa pakietu (lub nazwa zestawu danych) z pliku AndroidManifest.xml; kategoria Google SafetyNet; flaga wskazująca, czy SafetyNet jest włączony na urządzeniu; wartość SHA256 z odpowiedzi Google SafetyNet; APK Signature Scheme dla certyfikatu APK; kod wersji zainstalowanego Oprogramowania; numer seryjny certyfikatu wykorzystywanego do podpisywania pliku APK; nazwa instalowanego pliku APK; ścieżka do instalowanego pliku APK; wystawca certyfikatu wykorzystywanego do podpisywania pliku APK; klucz publiczny wykorzystywany do podpisywania pliku APK; suma kontrolna certyfikatu wykorzystywanego do podpisywania pliku APK; data i godzina wygaśnięcia certyfikatu; data i godzina wydania certyfikatu; wersja przesyłanych statystyk; algorytm wyliczania odcisku palca certyfikatu cyfrowego; Suma kontrolna MD5 zainstalowanego pliku APK; Suma kontrolna MD5 pliku DEX znajdującego się w pliku APK; zgody udzielane aplikacji w sposób dynamiczny; wersja oprogramowania innej firmy; flaga wskazująca, że aplikacja jest domyślnym komunikatorem SMS; flaga wskazująca, że aplikacja posiada uprawnienia Administratora urządzenia; flaga wskazująca, że aplikacja znajduje się w katalogu systemowym; flaga wskazująca, że aplikacja używa usług dostępności);
 • informacje o wszystkich potencjalnie złośliwych obiektach i działaniach (fragment zawartości przetwarzanego obiektu); data i godzina wygaśnięcia certyfikatu; data i godzina wydania certyfikatu; identyfikator klucza z magazynu kluczy, użytego do szyfrowania; protokół użyty do wymiany danych z KSN; kolejność fragmentu w przetwarzanym obiekcie; dane wewnętrznego raportu, wygenerowanego przez moduł Oprogramowania antywirusowego dla przetwarzanego obiektu; nazwa wydawcy certyfikatu; klucz publiczny certyfikatu; algorytm obliczenia klucza publicznego certyfikatu; numer seryjny certyfikatu; data i godzina podpisania obiektu; ustawienia i nazwa właściciela certyfikatu; odcisk palca certyfikatu cyfrowego przeskanowanego obiektu i algorytm funkcji skrótu; data i godzina ostatniej modyfikacji przetwarzanego obiektu; data i godzina utworzenia przetwarzanego obiektu; przetwarzane obiekty lub ich części; opis przetwarzanego obiektu w sposób zdefiniowany we właściwościach obiektu; format przetwarzanego obiektu; typ sumy kontrolnej przetwarzanego obiektu; suma kontrolna (MD5) przetwarzanego obiektu; nazwa przetwarzanego obiektu; sumę kontrolną (SHA256) przetwarzanego obiektu; rozmiar przetwarzanego obiektu; nazwa producenta Oprogramowania; decyzja Oprogramowania odnośnie przetwarzanego obiektu; wersja przetwarzanego obiektu; źródło decyzji podjętej w stosunku do przetwarzanego obiektu; suma kontrolna przetwarzanego obiektu; nazwa aplikacji nadrzędnej; ścieżka do przetwarzanego obiektu; informacje o wyniku sprawdzania podpisu pliku; klucz sesji logowania; algorytm szyfrowania klucza sesji logowania; czas przechowywania przetwarzanego obiektu; algorytm wyliczania odcisku palca certyfikatu cyfrowego);
 • typ kompilacji, na przykład, "user" lub "eng"; pełna nazwa produktu; producent produktu/sprzętu; czy dozwolona jest instalacja aplikacji spoza Google Play; stan usługi chmury w celu weryfikacji aplikacji Google; stan usługi chmury w celu weryfikacji aplikacji Google instalowanych za pośrednictwem standardu ADB; bieżąca nazwa kodowa lub "REL" opracowywania dla kompilacji produkcyjnej; numer kompilacji przyrostowej; ciąg znaków wersji widoczny dla użytkownika; nazwa urządzenia użytkownika; identyfikator kompilacji Oprogramowania widoczny dla użytkownika; odcisk cyfrowy oprogramowania układowego; identyfikator oprogramowania układowego; flaga wskazująca, czy urządzenie było rootowane; system operacyjny; nazwa oprogramowania; typ użytej licencji dla Oprogramowania;
 • informacje o jakości usług KSN (protokół używany do wymiany danych z KSN; ID usługi KSN, do której dostęp uzyskało Oprogramowanie; data i godzina zaprzestania otrzymywania statystyk; liczba połączeń z KSN wzięta z pamięci podręcznej; liczba żądań, dla których odpowiedź znaleziono w lokalnej bazie żądań; liczba nieudanych połączeń z KSN; liczba nieudanych transakcji KSN; tymczasowa dystrybucja anulowanych żądań wysłanych do KSN; tymczasowa dystrybucja nieudanych połączeń z KSN; tymczasowa dystrybucja nieudanych transakcji KSN; tymczasowa dystrybucja pomyślnych połączeń z KSN; tymczasowa dystrybucja pomyślnych transakcji KSN; tymczasowa dystrybucja pomyślnych żądań wysłanych do KSN; tymczasowa dystrybucja żądań wysłanych do KSN, które przekroczyły limit czasu oczekiwania; liczba nowych połączeń z KSN; liczba niepomyślnych żądań wysłanych do KSN spowodowanych przez błędy routingu; liczba niepomyślnych żądań spowodowanych przez wyłączenie usługi KSN w ustawieniach Oprogramowania; liczba niepomyślnych żądań wysłanych do KSN spowodowanych przez problemy z siecią; liczba pomyślnych połączeń z KSN; liczba udanych transakcji KSN; całkowita liczba żądań wysłanych do KSN; data i godzina rozpoczęcia otrzymywania statystyk);
 • ID urządzenia; pełna wersja Oprogramowania; ID aktualizacji Oprogramowania; ID instalacji Oprogramowania (PCID); typ zainstalowanego Oprogramowania;
 • wysokość ekranu urządzenia; szerokość ekranu urządzenia; informacje o aplikacji wykorzystującej funkcję nakładki ekranowej: suma kontrolna MD5 pliku APK; informacje o aplikacji wykorzystującej funkcję nakładki ekranowej: suma kontrolna MD5 pliku classes.dex; informacje o aplikacji wykorzystującej funkcję nakładki ekranowej: nazwa pliku APK; informacje o aplikacji wykorzystującej funkcję nakładki ekranowej: ścieżka do pliku APK bez nazwy pliku; wysokość nakładki; informacje o nakładającym się Oprogramowaniu: suma kontrolna MD5 pliku APK; nakładające się informacje o aplikacji: suma kontrolna MD5 pliku classes.dex; nakładające się informacje o aplikacji: nazwa pliku APK; nakładające się informacje o aplikacji: ścieżka do pliku APK bez nazwy pliku; nakładające się informacje o aplikacji: nazwa pakietu aplikacji (dla nakładającego się aplikacja: jeśli reklama jest wyświetlana na pustym pulpicie, wartością powinien być ciąg "launcher"); data i godzina nałożenia; informacje o aplikacji wykorzystującej funkcję nakładki ekranowej: nazwa pakietu aplikacji; szerokość nakładki;
 • ustawienia używanego punktu dostępowego Wi-Fi (typ wykrytego urządzenia; ustawienia DHCP (sumy kontrolne lokalnego adresu bramki: IPv6, DHCP IPv6, DNS1 IPv6, DNS2 IPv6; suma kontrolna długości prefiksu sieci; suma kontrolna adresu lokalnego IPv6); ustawienia DHCP (sumy kontrolne lokalnego adresu IP bramki, adresu IP DHCP, adresu IP DNS1, adresu IP DNS2 i maski podsieci); flaga wskazująca, czy domena DNS istnieje; suma kontrolna przypisanego lokalnego adresu IPv6; suma kontrolna przypisanego lokalnego adresu IPv4; flaga wskazująca, czy urządzenie jest podłączone; typ uwierzytelniania sieci Wi-Fi; lista dostępnych sieci Wi-Fi i ich ustawień; suma kontrolna (MD5 z solą) adresu MAC punktu dostępowego; suma kontrolna (SHA256 z solą) adresu MAC punktu dostępowego; typy połączeń wspomagane przez punkty dostępowe Wi-Fi; typ szyfrowania sieci Wi-Fi; czas lokalny rozpoczęcia i zakończenia połączenia z siecią Wi-Fi; identyfikator sieci Wi-Fi oparty na adresie MAC punktu dostępowego; identyfikator sieci Wi-Fi oparty na nazwie sieci Wi-Fi; identyfikator sieci Wi-Fi oparty na nazwie sieci Wi-Fi i adresie MAC punktu dostępowego; siła sygnału Wi-Fi; nazwę sieci bezprzewodowej (Wi-Fi); zbiór protokołów uwierzytelniania wspomaganych przez tę konfigurację; protokół uwierzytelniania stosowany dla połączenia WPA-EAP; wewnętrzny protokół uwierzytelniania; zbiór grupy szyfrów wspomaganych przez tę konfigurację; zbiór protokołów zarządzania kluczami wspomaganych przez tę konfigurację; ostatnia kategoria prywatności sieci w Oprogramowaniu; ostatnia kategoria bezpieczeństwa sieci w Oprogramowaniu; zestaw szyfrów blokowych dla WPA wspomaganych przez tę konfigurację; zestaw protokołów bezpieczeństwa wspomaganych przez tę konfigurację);
 • data i godzina instalacji Oprogramowania; data aktywacji oprogramowania; identyfikator organizacji partnera, za pośrednictwem której złożono zamówienie na licencję dla Oprogramowania; identyfikator Oprogramowania pochodzący z licencji; numer seryjny klucza licencyjnego Oprogramowania; wersja językowa Oprogramowania; flaga wskazująca, czy uczestnictwo w KSN jest włączone; identyfikator licencjonowanego Oprogramowania; identyfikator licencji Oprogramowania; identyfikator systemu operacyjnego; wersję systemu operacyjnego.

Co więcej, w celu realizacji deklarowanego celu, tj. zwiększania efektywności ochrony zapewnianej przez Oprogramowanie, Posiadacz praw może otrzymywać obiekty, które mogą być wykorzystane przez niepowołane osoby do poczynienia szkód na Komputerze i stworzenia zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji.

Udostępnianie powyższych informacji KSN jest dobrowolne. Możesz zakończyć uczestnictwo w Kaspersky Security Network w dowolnym momencie

Dostarczenia danych zgodnie z Oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych na potrzeby modułu Ochrona WWW

Zgodnie z Oświadczeniem dotyczącym modułu Ochrona WWW Posiadacz praw przetwarza dane w celu zapewnienia działania modułu Ochrona WWW. Określony cel obejmuje wykrywanie zagrożeń internetowych i określanie kategorii odwiedzanych stron internetowych przy użyciu usługi chmury Kaspersky Security Network (KSN).

Za zgodą Użytkownika następujące dane będą automatycznie i regularnie wysyłane do Posiadacza praw zgodnie z Oświadczeniem dotyczącym modułu Ochrona WWW:

 • Wersja produktu; Unikatowy identyfikator urządzenia; ID instalacji; Typ produktu.

 • Adres URL strony, numer portu, protokół URL, adres URL, który odsyła do żądanych informacji.

Dostarczenia danych zgodnie z Oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych w celach marketingowych.

Do przetwarzania danych Posiadacz praw używa systemów informacyjnych stron trzecich. Przetwarzanie danych przez strony trzecie podlega zapisom oświadczeń o ochronie prywatności dotyczących takich systemów informacyjnych stron trzecich. Poniżej wskazano usługi używane przez Posiadacza praw oraz przetwarzane w nich dane:

Google Analytics dla Firebase

Podczas korzystania z Oprogramowania następujące dane są automatycznie i regularnie wysyłane do usługi Google Analytics dla Firebase w celu spełnienia zadeklarowanego celu:

 • informacje o aplikacji (wersja aplikacji, identyfikator aplikacji i identyfikator aplikacji w usłudze Firebase, identyfikator instancji w usłudze Firebase, nazwa sklepu, w którym zakupiono aplikację, znacznik czasowy pierwszego uruchomienia Oprogramowania)
 • ID instalacji aplikacji na urządzeniu i metody instalacji na urządzeniu
 • informacja o regionie i wersji językowej
 • informacja o rozdzielczości ekranu urządzenia
 • informacja o uzyskaniu przez użytkownika dostępu do konta root
 • informacje diagnostyczne dotyczące urządzenia, pochodzące z usługi SafetyNet Attestation
 • informacja o ustawieniu aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android jako funkcji ułatwień dostępu.
 • informacje o przejściach między ekranami aplikacji, czasie trwania sesji, rozpoczęciu i zakończeniu sesji na ekranie, nazwie ekranu
 • protokoł używany do przesyłania danych do usługi Firebase, jego wersja oraz ID używanej metody przesyłania danych
 • szczegółowe informacje o typie i parametrach zgłaszanego zdarzenia
 • informacje o licencji na aplikację, jej dostępności i liczbie urządzeń
 • informacje o częstotliwości aktualizacji antywirusowej bazy danych i synchronizacji z Serwerem administracyjnym
 • informacje o Konsoli administracyjnej (Kaspersky Security Center lub zewnętrzne systemy EMM)
 • Android ID
 • identyfikator treści reklamowych.
 • informacje dotyczące Użytkownika: kategoria wiekowa i płeć, identyfikator kraju zamieszkania oraz lista zainteresowań
 • informacje dotyczące komputera Użytkownika, na którym Oprogramowanie jest zainstalowane: nazwa producenta komputera, typ komputera, model, wersja i wersja językowa systemu operacyjnego, informacje o aplikacji pierwszy raz otwartej w ciągu ostatnich 7 dni oraz o aplikacji pierwszy raz otwartej ponad 7 dni temu

  Do usługi Firebase dane są przekazywane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia. Informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych w usłudze Firebase są dostępne na stronie internetowej https://firebase.google.com/support/privacy.

Usługa zaświadczania SafetyNet Attestation

Podczas korzystania z Oprogramowania następujące dane będą regularnie przesyłane automatycznie do usługi SafetyNet Attestation w celu realizacji deklarowanego celu:

 • Czas kontroli urządzenia
 • Informacja o oprogramowaniu, nazwy i dane certyfikatów oprogramowania
 • Wyniki kontroli urządzenia
 • Losowe kontrole ID w celu weryfikacji wyników kontroli urządzenia

  Do usługi SafetyNet Attestation dane są przekazywane za pośrednictwem bezpiecznego kanału. Informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych w usłudze SafetyNet Attestation są dostępne na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy.

Firebase Performance Monitoring

Podczas korzystania z Oprogramowania następujące dane będą regularnie przesyłane automatycznie do usługi Firebase Performance Monitoring w celu realizacji deklarowanego celu:

 • unikatowy identyfikator instalacji;
 • nazwa pakietu aplikacji;
 • wersję zainstalowanego Oprogramowania;
 • poziom baterii i stan naładowania baterii;
 • operator;
 • stan aplikacji na pierwszym planie lub w tle;
 • geografia;
 • Adres IP;
 • kod języka urządzenia;
 • informacje o połączeniu sieciowym/radiowym;
 • pseudonimowy identyfikator instancji Oprogramowania;
 • rozmiar dysku i pamięci RAM;
 • flaga wskazująca, czy usunięto zabezpieczenia producenta w urządzeniu lub czy urządzenie było rootowane;
 • siła sygnału;
 • czas trwania automatycznego śledzenia;
 • sieć, a także następujące odpowiednie informacje: kod odpowiedzi, rozmiar ładunku w bajtach, czas odpowiedzi
 • opis urządzenia.

  Do usługi Firebase Performance Monitoring dane są przekazywane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia. Informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych w usłudze Firebase Performance Monitoring są dostępne na stronie internetowej: https://firebase.google.com/support/privacy.

Crashlytics

Podczas korzystania z Oprogramowania następujące dane będą regularnie przesyłane automatycznie do usługi Crashlytics w celu realizacji deklarowanego celu:

 • ID oprogramowania;
 • wersję zainstalowanego Oprogramowania;
 • flaga wskazująca, czy Oprogramowanie było uruchomione w tle;
 • architektura procesora;
 • unikatowy identyfikator zdarzenia;
 • data i godzina zdarzenia;
 • modelu urządzenia;
 • całkowity rozmiar dysku oraz przestrzeń aktualnie używana;
 • nazwa i wersja systemu operacyjnego;
 • całkowity rozmiar pamięci RAM oraz rozmiar aktualnie używany;
 • flaga wskazująca, czy urządzenie było rootowane;
 • orientacja ekranu w momencie wystąpienia zdarzenia;
 • producent produktu/sprzętu;
 • unikatowy identyfikator instalacji;
 • wersja przesyłanych statystyk;
 • typ wyjątku Oprogramowania;
 • treść komunikatu o błędzie;
 • flaga wskazująca, czy wyjątek Oprogramowania był spowodowany przez zagnieżdżony wyjątek;
 • ID wątku;
 • flaga wskazująca, czy ramka była przyczyną błędu Oprogramowania;
 • flaga wskazująca, czy wątek spowodował niespodziewane zakończenie działania Oprogramowania;
 • informacje o sygnale, który spowodował niespodziewane zakończenie działania Oprogramowania: nazwa sygnału, kod sygnału, adres sygnału
 • dla każdej ramki skojarzonej z wątkiem, wyjątkiem lub błędem: nazwa pliku ramki, numer wiersza pliku ramki, symbole debugowania, adres i przesunięcie w obrazie binarnym, nazwa wyświetlana biblioteki z ramką, typ ramki, flaga wskazująca, czy ramka była przyczyną błędu
 • identyfikator systemu operacyjnego;
 • ID problemu skojarzonego ze zdarzeniem;
 • informacje o zdarzeniach, które wystąpiły przed niespodziewanym zakończeniem działania Oprogramowania: identyfikator zdarzenia, data i godzina zdarzenia, typ i wartość zdarzenia
 • wartości rejestru procesora;
 • typ zdarzenia oraz wartość.

  Dane są przekazywane do usługi Crashlytics za pośrednictwem bezpiecznego kanału. Informacje na temat sposobu przetwarzania danych w usłudze Crashlytics są dostępne pod adresem: https://firebase.google.com/terms/crashlytics-app-distribution-data-processing-terms.

Podanie powyższych informacji na potrzeby przetwarzania w celach marketingowych nie jest obowiązkowe.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.