Thông tin về thông báo của ứng dụng

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 70969

Thông báo xuất hiện trong vùng thông báo trên thanh tác vụ thông báo cho bạn về những sự kiện của ứng dụng mà bạn cần chú ý. Tùy thuộc vào sự kiện quan trọng như thế nào, bạn có thể nhận được các loại sau đây của thông báo:

  • Thông báo nguy cấp thông tin cho bạn về các sự kiện nghiêm trọng đối với tính bảo mật của máy tính, chẳng hạn như những phát hiện về đối tượng độc hại hoặc hoạt động nguy hiểm trong hệ điều hành. Các cửa sổ dùng cho thông báo nguy cấp và thông báo bật lên có màu đỏ.
  • Thông báo quan trọng thông tin cho bạn về các sự kiện có thể quan trọng đối với tính bảo mật của máy tính, chẳng hạn như phát hiện về đối tượng có thể bị nhiễm hoặc hoạt động đáng ngờ trong hệ điều hành. Các cửa sổ dùng cho thông báo quan trọng và thông báo bật lên có màu vàng.
  • Thông báo thông tin cung cấp thông tin cho bạn về những sự kiện không nghiêm trọng đối với tính bảo mật của máy tính. Các cửa sổ dùng cho thông báo thông tin và thông báo bật lên có màu xanh lục.

Nếu một thông báo được hiển thị trên màn hình, bạn nên chọn một trong các tùy chọn được đề nghị trong thông báo. Lựa chọn tối ưu là một trong những khuyến cáo như là mặc định của các chuyên gia Kaspersky.

Thông báo có thể được đóng tự động khi máy tính được khởi động lại, khi thoát Kaspersky Security Cloud hoặc khi ở Chế độ chờ Được kết nối trong Windows 8. Thông báo Kiểm soát ứng dụng sẽ tự động được đóng sau 500 giây. Thông báo về việc khởi chạy ứng dụng sẽ được đóng sau 1 tiếng. Khi thông báo được đóng tự động, Kaspersky Security Cloud thực hiện hành động đề xuất mặc định.

Thông báo không được hiển thị trong giờ hoạt động đầu tiên của ứng dụng nếu bạn mua máy tính cài sẵn Kaspersky Security Cloud (phân phối OEM). Ứng dụng xử lý đối tượng phát hiện phù hợp với các hành động đề nghị. Kết quả của quá trình xử lý này được lưu trong báo cáo.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.