Lưu dữ liệu vào báo cáo hoạt động của ứng dụng

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 144978

Các tập tin báo cáo có thể chứa dữ liệu cá nhân được lấy trong quá trình vận hành các thành phần bảo vệ như Chống virus cho tập tin, Chống virus cho thư điện tử, Chống virus cho web, Chống thư rác.

Các tập tin báo cáo có thể chứa những dữ liệu cá nhân sau:

 • Địa chỉ IP của thiết bị của người dùng
 • Lịch sử duyệt web
 • Liên kết bị chặn
 • Lịch sử nhắn tin trong các mạng xã hội
 • Phiên bản của trình duyệt và hệ điều hành
 • Tên cookie và các tập tin khác, cũng như đường dẫn đến chúng
 • Địa chỉ email, người gửi, tiêu đề thư, nội dung thư, tên người dùng, và danh sách liên hệ

Khi bạn sử dụng các thành phần Bảo vệ trẻ nhỏ, Các thiết bị trong mạng của tôi và Thông tin bảo mật, bạn sẽ gửi các dữ liệu sau:

 • ID mạng Wi-Fi, trạng thái mạng Wi-Fi, ID thiết bị, mã hash địa chỉ MAC của thiết bị, trạng thái thiết bị
 • Thông tin về các website đã truy cập
 • Thông tin về số lần một tập tin đã được khởi chạy trên máy tính (mức độ phổ biến của tập tin)

Các tập tin báo cáo được lưu trữ cục bộ trên máy tính của bạn và không được truyền tải đến Kaspersky. Đường dẫn đến các tập tin báo cáo: %allusersprofile%\Kaspersky Lab\AVP21.3\Report\Database.

Những bản báo cáo được lưu trữ trong các tập tin sau:

 • reports.db
 • reports.db-wal
 • reports.db-shm (không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào)

Các tập tin báo cáo được bảo vệ chống lại truy cập trái phép nếu bạn bật tính năng tự bảo vệ trong Kaspersky Security Cloud. Nếu tính năng tự bảo vệ bị tắt, các tập tin báo cáo sẽ không được bảo vệ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.