Làm thế nào để thay đổi thiết lập Trình quản lý ứng dụng

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 95482

Để thay đổi thiết lập Trình quản lý ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Chọn mục Bảo vệ.
 4. Nhấn vào liên kết Trình quản lý ứng dụng để mở cửa sổ Thiết lập Trình quản lý ứng dụng.
 5. Bật công tắc Trình quản lý ứng dụng để áp dụng các thay đổi và bật thành phần bảo vệ Trình quản lý ứng dụng.
 6. Trong nhóm thiết lập Trợ lý cài đặt, chọn Trong khi cài đặt các ứng dụng, tự động bỏ chọn các hộp kiểm tra để cài đặt phần mềm bổ sung. Hộp kiểm Cảnh báo về mọi nỗ lực cài đặt các chương trình bổ sung để chặn cài đặt phần mềm bổ sung trong quá trình cài đặt ứng dụng mới. Nếu hoạt động không mong muốn bị ngăn chặn trong quá trình cài đặt ứng dụng mới, Kaspersky Security Cloud sẽ thông báo cho bạn về việc này.

  Nếu hộp kiểm Trong khi cài đặt các ứng dụng, tự động bỏ chọn các hộp kiểm tra để cài đặt phần mềm bổ sung được bỏ chọn sau khi bạn bắt đầu cài đặt một ứng dụng nhất định, Hỗ trợ Cài đặt sẽ tiếp tục chạy trong suốt thời gian cài đặt hiện tại. Hộp kiểm đối diện các ứng dụng chào mời cài đặt bổ sung sẽ được xóa, và bản thân các ứng dụng bổ sung sẽ không được cài đặt. Chức năng này sẽ bị tắt trong quá trình cài đặt tiếp theo. Các ứng dụng bổ sung sẽ được cài đặt cùng với ứng dụng chính.

 7. Chọn hộp kiểm Không hiển thị các bước cài đặt có thể chứa quảng cáo và đề nghị cài đặt các chương trình bổ sung để chặn việc hiển thị các bước cài đặt có chứa quảng cáo trong khi cài đặt bất kỳ phần mềm mới nào trên máy tính. Nếu các bước cài đặt như vậy bị bỏ qua, Kaspersky Security Cloud sẽ thông báo cho bạn về việc này.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.