เกี่ยวกับตัวอัปเดตซอฟต์แวร์

30 พฤศจิกายน 2564

ID 127466

ถ้าคุณไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเวลานาน แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจจะมีช่องโหว่ ผู้บุกรุกสามารถพบช่องโหว่ดังกล่าวเพื่อทำอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของคุณ

การอัปเดตแอปพลิเคชันที่ติดตั้งจะพัฒนาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณ การใช้ Kaspersky Security Cloud คุณสามารถค้นหาเพื่อการอัปเดตสำหรับแอปแอปพลิเคชันที่ติดตั้งและดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตล่าสุด

Kaspersky Security Cloud แบ่งการอัปเดตแอปพลิเคชันเป็นสองประเภท:

  • สำคัญ - การอัปเดตจะแก้ไขช่องโหว่ขอแอปพลิเคชันที่ติดตั้งและปรับปรุงความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • แนะนำ – การอัปเดตที่ปรับปรุงความสามารถในการทำงาน และ/หรือเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง

Kaspersky Security Cloud จะค้นหาการอัปเดตเป็นประจำ เมื่อ Kaspersky Security Cloud พบการอัปเดตใหม่สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Kaspersky Security Cloud จะแสดงคำแจ้งเตือนป็อปอัปในพื้นที่แจ้งเตือน ข้อมูลเกี่ยวกับการให้การใช้งาน ปริมาณ และประเภทของการอัปเดตที่สามารถเลือกใช้งานได้จะถูกแสดงในศูนย์การแจ้งเตือน คุณสามารถดู ดาวน์โหลด และ ติดตั้งการอัปเดตที่สามารถเลือกใช้งานได้ ผ่านศูนย์การแจ้งเตือน

คุณยังสามารถ เริ่มการค้นหาการอัปเดตแอปพลิเคชันได้ด้วยตัวเอง ได้ด้วย

ตามค่าเริ่มต้น Kaspersky Security Cloud จะดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตทั้งหมดสำหรับแอปพลิเคชันที่รู้จักโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ต้องการให้คุณยอมรับข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทางใหม่

ใน Windows 8 และเวอร์ชันหลังจากนั้น Kaspersky Security Cloud จะหยุดการดาวน์โหลดการอัปเดตแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติชั่วคราว เมื่อตัววัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดังกล่าวถูกใช้ การดาวน์โหลดการอัปเดตจะดำเนินการต่อเมื่อการเชื่อมต่อที่ไม่จำกัดได้รับการคืนค่าแล้ว ถ้าคุณต้องเริ่มการอัปเดตด้วยตัวเอง แอปพลิเคชันจะทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตโดยไม่จำเป็นว่าคุณจะใช้การเชื่อมต่อแบบจำกัดหรือไม่

คุณอาจต้องการสิทธิพิเศษของผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่ออัปเดตบางแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันที่คุณไม่ต้องการอัปเดตหรือไม่ต้องการติดตั้งการอัปเดตแต่ละรายการจะถูกจัดไว้ในรายการข้อยกเว้นโดย Kaspersky Security Cloud คุณสามารถ ดูและแก้ไขรายการข้อยกเว้นได้

ก่อนการเริ่มการค้นหาการอัปเดตแอปพลิเคชันครั้งแรก Kaspersky Security Cloud อาจต้องการการอัปเดตฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันโมดูล

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง