วิธีการยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน

30 พฤศจิกายน 2564

ID 43539

หลังจากนำ Kaspersky Security Cloud ออกแล้ว คอมพิวเตอร์และข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ได้รับการป้องกัน

Kaspersky Security Cloud จะถูกถอดถอนออกด้วยตัวช่วยการตั้งค่าและถอนการติดตั้งตามมาตรฐาน

วิธีการยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันใน Windows 7

วิธีการยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันใน Windows 8 หรือใหม่กว่า

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

การป้อนรหัสผ่านเพื่อนำแอปพลิเคชันออก

การบันทึกข้อมูลสำหรับใช้ในอนาคต

การยืนยันการนำแอปพลิเคชันออก

ทำการนำออกให้เสร็จสิ้น

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง