การเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

30 พฤศจิกายน 2564

ID 71244

เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะของแอปพลิเคชันและบริการเพิ่มเติม คุณต้องเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันถูกเปิดใช้งานโดยใช้ My Kaspersky หากคุณซื้อการบอกรับเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ My Kaspersky แอปพลิเคชันจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ My Kaspersky

หากคุณซื้อการบอกรับเป็นสมาชิกโดยใช้วิธีการที่ไม่มีการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องเพิ่มรหัสติดตั้งโปรแกรมในเว็บไซต์ My Kaspersky

การเพิ่มรหัสติดตั้งโปรแกรมสำหรับ Kaspersky Security Cloud:

  1. ลงชื่อเข้าใช้ใน My Kaspersky
  2. ไปที่ส่วน ใบอนุญาตใช้งาน
  3. ในส่วน ใบอนุญาตใช้งาน ให้ป้อนรหัสติดตั้งโปรแกรมสำหรับ Kaspersky Security Cloud
  4. คลิกปุ่มเพิ่ม

แอปพลิเคชันจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ My Kaspersky

หากคุณซื้อเวอร์ชันบรรจุกล่องของแอปพลิเคชัน โปรดทำตามคำแนะนำที่ให้มาในชุดการแจกจ่าย

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง